Det är förståeligt att anse läkares löner höga i jämförelse med många andra yrkesgruppers. Läkarens professionella ansvar är stort och viktigt, ­ibland till och med livsavgörande. Kunskap, erfarenhet, omdöme och mod krävs för att axla läkarrollen. Vi ska ha bra betalt för våra insatser. Det är vi värda, anser jag.
Vi behöver förstås fortbildning och har också rätt till en god arbetsmiljö. Hur våra ­yrkanden formuleras inför nästa års avtalsrörelse avgörs i demokratisk ordning av ­representanter för Läkarförbundets olika delar. Kanske får du gehör för ditt förslag om ett nollbud.

Läs även

Dags för nollbud i nästa avtalsrörelse

Replik 1: För lågt löneläge gynnar bara bemanningsbolagen

Relik 2: Du är välkommen att delta i formulerandet av våra krav