I tingsrätten dömdes en man för våldtäkt efter att kvinnan inkommit till sjukhus med livshotande vaginal blödning. Högst upp i vagina hade kvinnan en 6 cm lång och 5 mm djup ruptur. Akut suturering och blodersättning räddade kvinnans liv.
Både mannen och kvinnan hävdade att samlaget som före­gått skadan varit frivilligt, men sedan var minnesbilden mindre klar eftersom båda druckit stora mängder alkohol. Gynekologen som handlade fallet kopplade snabbt in rättsläkare, och den polisanmälan som läkarna gjorde ledde i tingsrätten till bedömningen att någon form av våld med föremål (t ex dildo eller knytnäve) hade brukats.
Fallet överklagades till Göta hovrätt, som gjorde en annan bedömning och friade mannen. Hovrätten ansåg, efter att ha tagit del av litteratur och annan gynekologs bedömning, att det inte var uteslutet att traumat kunde ha uppstått av enbart samlag.
Det finns övertygande dokumentation i litteraturen att livshotande skador i vagina kan uppstå vid frivilligt sex. Givetvis rör det sig inte om studier i form av ett stort antal patienter utan om fallbeskrivningar med ett till några fall. Skadan är i princip alltid belägen högst upp i vagina nära portio.
En del fallbeskrivningar redogör för komplicerade kir­urgiska ingrepp från ­buken för att stoppa blödning eller förhindra att tarm tränger ut genom öppningen i slidan [1, 2]. Vid våldtäkt kan man ofta se yttre skador, till skillnad från vid frivilligt sex, men skadans lokalisation och utseende i vagina är densamma [3].
Slidan tänjs maximalt högst upp, vilket har visats med magnetkamera, och »missionärsställning« medger djup­ast penetration. Andra faktorer som kan bidra till denna typ av skada är inkompatibilitet mellan slida och penis, skörhet i slidan efter klimakteriet, tidigare kirurgi i slidan, bakåtriktad livmoder samt kraftiga stötar av penis [4].
I flertalet fall rör det sig om unga kvinnor. Det borde vara så att den unga kvinnan har större elasticitet och motståndskraft i vagina mot denna typ av händelse än kvinnan vars östrogennivåer är låga postmenopausalt, men kanske ligger förklaringen i att den yngre kvinnan har fler partner och kanske har sex på ett ur denna aspekt mer ogynnsamt sätt.
Undertecknad har som jourhavande på en stor gynekologisk klinik handlagt två fall av livshotande blödning efter frivilligt sex. I bägge fallen följde mannen med till kliniken, och ingendera parten tillstod att det hade varit fråga om annat än ett vanligt samlag. Erfarna kolleger (B Larson och B Anzén, pers medd, 2012) vid nuvarande arbetsplats har också varit inkopplade vid ett par liknande fall.
Mellan tummen och pekfingret kan man som gynekolog vid en stor klinik förvänta sig att få se ett fall av denna typ en gång vart tionde år. Dock ska man inte, i analogi med Tage Danielssons sannolikhetskalkyl om Harrisburg 1979, hävda att eftersom sannolikheten för att detta ska inträffa är så otroligt liten så kan det inte inträffa.
*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Författaren har varit vittne i Göta hovrätt i det refererade fallet.