I en ledare i Dagens Nyheter den 20 juli skrev Hanne Kjöller om några upprörande fenomen inom öppenvårdspsykiatrin i Stockholm. Hon hade under sommaren blivit kontaktad av två psykiatrer och en psykolog som berättade om sina yrkeserfarenheter.
Ledaren ger anledning till en hel del reflexioner. I den numera förhärskande köp- och säljvärlden kallas förstås patienterna för kunder. Målet för cheferna vid psykmottagningarna är att »öka omsättningen, det vill säga att ragga patienter« och »att hålla dem kvar«. I stället för behandlingar tvingas läkarna på begäran av patienterna, Arbetsförmedlingen eller ­socialtjänsten att utfärda sjukskrivningar, vilket tar det mesta av arbetstiden. Man ger exempel på hur ­chefer desavouerar underställda psykiatrers rimliga och sunda patientbedömningar. Exempel på chefskommentarer till psykiatrerna: »du är obekväm«, »låt bli att engagera dig så mycket«.
Det förefaller inte som om missförhållandena skulle utgöra rena undantag inom öppenvårdspsykiatrin i Stockholm; en av läkarna har arbetat på flera mottagningar och gjort samma erfarenheter. Hur är det i andra delar av landet, och hur är det inom den somatiska öppenvården? Hanne Kjöller ­talar om ett systemfel, och jag håller med.
De beskrivna exemplen är ett hån mot psykiatrisk verksamhet. Hög tid att Socialstyrelsen, Läkarförbundet och politiker agerar!