I en debattartikel i LT 41/ 2012 (sidorna 1837-8) hävdar Gunnar Olofsson att israeliska läkare medverkar i tortyr av palestinska fångar, vilket även inkluderar stenkastande palestinska barn. Han kräver att Läkarförbundet ska agera mot sin israeliska motsvarighet för att få ett stopp på övergreppen.
När man läser dessa allvarliga anklagelser måste man främst fråga sig om detta är sant och var bevisen finns. Gunnar Olofssons bevis är ett hopplock av omtolkade artiklar och citat, ett klassiskt exempel på hur man med ett antal halvsanningar kan koka ihop en hel lögn.
Det finns en rapport från den israeliska organisationen PCATI (Public Committee Against Torture in Israel), refererad i bl a The Guardian den 3 november 2011 http://www.guardian.co.uk/world/2011/nov/03/israeli-doctors-report-torture-palestinian
Rapporten säger inte att israeliska läkare medverkar i tortyr utan att läkare inte utreder och dokumenterar klagomål om tortyr från drabbade fångar på ett tillräckligt noggrant sätt.
De 100 fall det handlar om är inte några stenkastande barn utan personer misstänkta för allvarliga terrorbrott. Enligt statistik från http://www.johnstonsarchive.net/terrorism/terrisraelsum.html har närmare 900 israeler dött och nästan 8 000 skadats allvarligt i palestins­ka terrorattacker bara mellan åren 2000 och 2012. Man har alltså god anledning att så långt som möjligt skydda sina medborgare.
Kritiken från PCATI rörande utredningar av klagomål från fångar är dessutom varken ny eller mörkad. Israels högsta domstol har själv slagit fast att anklagelser från fångar om dålig behandling inte utreds på ett rättssäkert sätt.
När det gäller sin egen jävsdeklaration är Olofsson lika vårdslös med fakta som i resten av artikeln. Han hävdar att han inte har någon ansvarsposition i Palestina­rörelsen men har i själva verket varit ordförande i Palestinagrupperna i Göteborg i många år. Blygsamt nog underlåter han att nämna sitt mest uppmärksammade inlägg i Israeldebatten, skrivet under pseudonym i lokaltidningen Hela Hälsingland i september 2009. Olofsson krävde att judar skulle utestängas från utbildningar som rör kärnteknologi. Skälet var att de i sin egenskap av femtekolonnare skulle hind­ras att bygga fler atombomber åt Israel. Artikeln ledde till att Olofsson blev anmäld för hets mot folkgrupp, så hans engagemang för läkar­etiken borde nog i första hand gälla honom själv.
Att jag råkar vara inläst på området beror på att jag är ideell redaktör för tidningen Livräddaren, som är organ för svenska vänföreningen till israeliska Röda korset, Magen David Adom (MDA). MDA ­arbetar inte bara med humanitärt bistånd utan driver också all ambulansverksamhet i Israel. Det gör man med hjälp av sjukvårdsutbildade volontärer, och resultaten är imponerande både när det gäller hur snabbt man är på plats och hur man klarar patienterna.
MDA har ett nära sam­arbete med palestinska Röda Halvmånen, som man hjälper med resurskrävande räddningsinsatser och transporter till israeliska sjukhus av patienter som kräver specialistvård. MDA rekryterar aktivt israeliska araber som volontärer och arbetar med etniskt blandade ambulansteam för att skapa förtroende och samarbete mellan etniska grupper.
De som tror att fred i Mellanöstern gagnas mer av samarbete mellan folkgrupperna än av giftiga pamfletter kan göra en konkret insats genom att stödja organisationer som MDA.