Fakta i mitt inlägg är inget »hopplock« utan hämtade ur israeliska rapporter och officiell statistik och kan lätt kontrolleras. Lösryckt är där­emot Josef Milerads citat om judar och kärnteknologi ur en diskussion som handlade om – Iran (!). Citatet, dessutom oriktigt återgivet, har valsat runt på diverse högerextrema bloggar, som en medicinsk redaktör kanske borde hålla sig borta från. Någon anmälan om »hets mot folkgrupp« har inte nått mig.
Frågan om israeliska läkares medverkan i tortyr väcktes av en kollega och mig i ­Läkartidningen redan 1993. Läkarförbundet skulle då »ta upp« frågan med sin israeliska motsvarighet (LT 39/1993, sidorna 3300-1). Hur har detta skett under dessa 19 år? Varför kvarstår problemen? Israel är genom sitt associationsavtal med EU förbundet till »respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer« (artikel 2).
Förbudet mot tortyr är vidare, enligt FN:s konvention, ovillkorligt och alltså, vad ­Josef Milerad än må tycka, oberoende av om ett land är i krig eller i övrigt drabbat av inre hot eller terrorism.
World Medical Association förbjuder, genom sin Tokyodeklaration, entydigt läkares medverkan i tortyr. Även inom kriminalvård. Hur agerar Läkarförbundet i frågan? Ska man fortsätta att ha vetenskapligt och fackligt samarbete med kollegor som grovt bryter mot mänskliga rättigheter?