Apoteken gör ett stort nummer av de många och enkla självtest som i dag finns på marknaden (DN 9/11). Borrelia, blodtryck, laktosintolerans, klamydia, glutenintolerans och vinterkräksjuka är bara några exempel på allt som i dag går att testa enkelt och bekvämt hemma i soffan.
Självtest kan enkelt inhandlas i mataffären, på apoteket eller på Internet. Självtest har funnits länge – febertermometer återfinns i de flesta svenska hem, och användandet av graviditetstest och blodsockermätningar är utbrett. Numera finns självtest även för HIV, syfilis och tjocktarmscancer.
För patienterna är det både enkelt och integritetsskyddande att kunna göra dessa test i hemmets lugna vrå. För diabetiker är självtest ett oundgängligt verktyg för att få vardagen att gå ihop.
Nackdelarna är dock flera. Att ingen analys- eller sjukvårdskunnig ansvarar för hur testresultatet ska tolkas kan leda till fel slutsatser och onödigt lidande. Inte sällan saknas kunskaper på apoteken om hur eventuell sjukdom ska följas upp. Risk finns även att testen inte är korrekt utförda och många saknar även den exakthet som krävs för en pålitlig analys.
En annan risk är att människor som får positiva resultat på självtest som normalt behandlas under smittskyddslagen inte uppsöker läkarvård för behandling och smittspårning. Ett än värre scenario är att resultatet är falskt negativt och personen lever i tron att han eller hon är frisk. På så sätt försenas en eventuell behandlig, vilket kan vara direkt livshotande.
Jag har nyligen motionerat om detta i Sveriges riksdag. För att säkerställa kvaliteten i självtest, även kallade pa- tientnära analyser (PNA), och skydda patienterna vill jag att
• PNA-verksamhet ingår i ett kvalitetssystem och har sam- ma krav på kvalitet som de analyser som utförs på ett kliniskt laboratorium
• PNA-verksamhet bedrivs i samverkan med ett ackrediterat/kvalitetssäkrat kliniskt laboratorium
• PNA-verksamhet är knuten till ett externt kvalitets­kontrollprogram
• Alla som utför PNA har god kunskap i allt som påverkar analysen och dess resultat före, under och efter utförandet.

Det som här efterlyses är inget förbud mot självtest, utan en översyn och kontroll som gör att test kan kvalitetssäkras och sjukdomar följas upp och medicineras på ett riktigt sätt så att människors hälsa inte äventyras.