»West Nile fever« har nyligen för första gången konstaterats hos en svensk turist. Vi kan vänta oss fler fall av denna sjukdom, som breder ut sig i Europa och USA. Kanske kommer den till Sverige också?
Det är krångligt att i kommunikationen med allmänheten behöva använda ett rent engelskt namn på en »ny« sjukdom av stort medialt intresse. Ibland ser man ett halvengelskt/halvsvenskt namn i form av »West Nile-feber«, och det är heller inte lyckat. »West nilfeber« ser man också någon gång, även det är misslyckat av samma orsak. »Västra Nilenfeber« går naturligtvis inte heller.
Söker man på »nilfeber« på Google får man bara en handfull svenska träffar, nästan alltid i form av Nilfeber med versal. Detta är fel eftersom »Nil« inte är något geografiskt namn även om det refererar till Nilen. Jämför med t ex nilaborre.
Danskarna har kommit lite längre, och man får 130 träffar på Google på danska »nilfeber«.
Jag föreslår alltså att vi använder det lättuttalade, lätt­stavade och helsvenska ordet »nilfeber«. På köpet får vi då »nilvirus«.