Mina behandlingsmål för alkohol- och drogmissbrukare är högt ställda: 1) alkohol- och drogfrihet; 2) att patienterna mår bra, helst utan psykofarmaka; 3) att de inte längre är kriminella; 4) att de försörjer sig genom arbete.
Är det helt orealistiska mål? Nej, väldigt många av de 300 som jag entimmesintervjuade och många av mina körkortsfall, också en del före detta heroinister, klarar målen. Sjukvården ensam når sällan sådana mål. Då får man ödmjukt samarbeta med dem som presterat mer, t ex tolvstegsprogram, och verka för engagemang i Anonyma Alkoholister (AA) och Anonyma Narkomaner (NA).
Någon ödmjukhet utmärker inte inläggen av professor Rydberg och ST-läkare Guter­stam. Uppmaningen till mig är: Läs på så att du begriper hur det är. Nu är det ensidig läkemedelsbehandling som gäller, dvs metadon och Subutex (buprenorfin) som ska delas ut till opiatmissbrukare. Inte solitära fall, som på Gunnes tid, utan kriminella blandmissbrukare av alkohol och allehanda droger. Allt fler deltagare skrivs in i programmen, och många fler ska det bli. Unga missbrukare ska bindas till livslång Subutex- och metadonbehandling.
Hur lyckas man? Senaste statistiken säger att dödsfallen i metadon- och Subutexförgiftningar överskrider dem för heroin [1]. I Socialstyrelsens långtidsuppföljning [2] hade efter nio år en tredjedel av 261 undersökta avlidit. Över 50 procent av de levande var fortsatt aktivt kriminella. Ingen försörjde sig genom arbete [3]. Så många fler sålde ut delar eller hela tilldelningen för 200 kr för varje Subu­tex-tablett. Det är inte lätt för fattiga kriminella att avstå från detta. Vissa kan helt leva på det. Som synes är resultaten inte mycket att hurra för.
I Göteborg klagar personalen på hot och misshandel. Åtminstone en läkare har slutat på grund av allvarligt hot.
Hur kan det gå framöver? Enligt en artikel i The Economist dör det nu i USA fler av läkarförskrivna opiater än av heroin och kokain sammantagna [4].
Läkarförskrivningen av bensodiazepiner och liknande preparat har varit ett gissel under hela min 50-åriga verksamhetstid. Hur många har inte dött av blandintoxikationer? Så är det inte längre, enligt Guterstam. Men vad dödade riksdagsmannen Petzäll? Var det förskrivningar på strikta indikationer?
I Göteborg har ADHD-­problematiken hos missbrukare varit central sedan några år. En läkare har på klinikmöte gått ut med att 50 procent av Beroendeklinikens patienter har ADHD. Samma läkare har skrivit ut Ritalina till två personer som går hos mig för körkortsutredning efter drograttfylleri med just amfetamin. Även andra läkare har gjort detsamma. Man sprider visioner om mycket omfattande förskrivning i framtiden, en behandling inte bara för ADHD utan för missbruk i gemen [5].
Kan man lita på vetenskapen på dessa områden? Jag gör det inte.