Läkarförbundet är för läkares företagsamhet, men också för fortsatt landstingsdriven vård. Anledningen är enkel: Vi anser att mångfald och konkurrens har potential att utveckla och effektivisera vården. Det handlar om att ge friare val för invånare och patienter, men också för läkarprofessionen.
Läkarförbundet arbetar för att ge de små professionsdrivna vårdföretagen bättre villkor. Men även om läkare i mindre företag huvudsakligen eftersträvar professionell frihet – som Theo Bodin nämner – går det inte att bortse från grundläggande ekonomiska förutsättningar med krav på åtminstone viss vinstmarginal, ofta på lånat kapital.
Vi bedömer att vårdens mångfald inte skulle premieras om enskilda företagare och långivare bakbands genom ett vinstförbud. Däremot är vi mycket tydliga med att upphandlingarna måste förbättras, inte minst i bedömningen av vårdens kvalitet och personalens villkor.
Vi vill nog samma sak som Theo Bodin, att ge en så bra vård som möjligt till våra patienter. Vad som skiljer är hur vi bäst når dit. Vi tror på litet större frihet, under kontrollerade former.