I anslutning till Läkartidningens intressanta artikelserie »Verktyg för klinisk forskning – Teori och handgrepp för den forskande läkaren« vill vi från sjukhusbibliotekens sida visa hur vi kan spara tid åt den forskande läkaren och även åt övrig sjukhuspersonal som forskar.
1. Sökstöd vid litteratursökningar. Bibliotekarierna har stor kunskap i att söka i databaser och tillsammans med ämnesexperten hitta bakgrundsmaterial. Detta kan även ske på ett uppdrag från forskaren, dvs vi gör jobbet åt dig.
2. Hitta författarinstruktioner. Via sidan Vårdverktyget http://www.vardverktyget.se (»Hur man skriver« under fliken »FoU & Bibliotek«) hittar du författarinstruktioner till de flesta olika tidskrifter.
3. Open access och forskningsmedel från Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet har nu som krav att artiklar som skrivs om det de beviljat pengar till ska vara tillgängliga utan prenumerationer. Hur man går till väga finns det bl a länkar till på samma sida som ovan; du kan också kontakta ditt bibliotek.
4. Referenshantering och support. När referenshanteringen krånglar, kontakta oss. Vi har ofta redan sett problemet. Tillhandahåller sjukhuset/universitetet/högskolan ett referenshanteringsprogram? Hör med biblioteket. Ofta betalar sjukhusens FoU för s k sajtlicens för ett program. Flera olika system finns samlade på Vårdverktyget (»Referenser & citering« under fliken »FoU & Bibliotek«). Där finns även en hel del gratisvarianter.
5. Skriva ny forskningsansökan. Citeringar, impaktfaktor, H-index. Biblioteket kan hjälpa dig att få fram siffrorna.
6. E-tidskrifter och e-böcker. Prenumerationer betalas av landsting, högskolor och universitet så att forskaren och vårdpersonalen ska ha så stor tillgång som möjligt direkt via datorn. Mycket är tillgängligt hemifrån. Hör med biblioteket hur man gör.
7. Allt finns inte på internet. Beställ artiklar och böcker via biblioteket. Vi samarbetar även över gränserna för att få fram det som efterfrågas.
Vi gör mer än detta för personalen på sjukhusen, såsom patientinformation till dina patienter och medverkan vid HTA-arbetet (health technology assessment), men det är inte ämnet för denna kommentar. Tveka inte att kontakta ditt bibliotek! Alla har inte samma service, men genom samarbete hjälps vi åt.
*
Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer består av chefbibliotekarier och bibliotekarier vid närmare 40 bibliotek på sjukhus, från Ystad i söder till Luleå i norr.