I en replik på mitt debatt­inlägg »Sorgliga angrepp på ’Min journal på nätet’« svarar Anna Rask-Andersen och Torbjörn Karlsson under rubriken »Sveriges lagar gäller även här« (LT 13–14/2013, sidan 698).
Genom uttryckligt mandat från förbundet talar Upplands allmänna läkarförening i denna fråga ensamt för hela Läkarförbundet. UAL:s/Läkarförbundets synpunkter har självklart granskats i detalj av landstingets egna och av andra, oberoende jurister.
Vår uppfattning är att projektets skötts i enlighet med gällande lagar och regler. Att Läkarförbundet har en annan uppfattning är uppenbart. Två olika uppfattningar står alltså mot varandra, och Läkarförbundet har framfört sin uppfattning i anmälan till sju olika instanser. I de tre fall som hittills besvarats har Läkarförbundets uppfattning inte vunnit gehör.
I en artikel i Upsala Nya Tidning 7/9 2012 med titeln »De tvingar på oss olaglig forskning« skriver Torbjörn Karlsson, Martin Wohlin, Niclas Abrahamsson och Anna Rask Andersen, alla UAL: »Nu har vi tvingats anmäla till polis …« Projektledningen bad ordföranden i UAL Torbjörn Karlsson om en kopia av denna anmälan till polisen. Någon sådan hade inte ordföranden utan hänvisande till huvudskyddsombudet Anna Rask Andersen. Inte heller hon kunde bistå med en kopia och inte heller något diarienummer hos polisen. Vid kontakt med polisen i Uppsala hade ingen anmälan inkommit. Jag uppfattar agerandet som ovärdigt Läkarförbundet.
Den tjänst som nu lanserats i Uppsala läns landsting är en tjänst som efterfrågas av patienterna, representerade av 38 patientföreningar, samt den europeiska paraplyorganisationen för alla patientföreningar, European Patient Forum. Politikerna har i sina beslut tagit mer hänsyn till patienternas uppfattning än till Läkarförbundets.
Med vemod konstaterar jag att jag inte längre känner igen det läkarförbund som jag under många år var engagerad i.