Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer.
Skicka e-post till sara.holfve@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Göteborg universitet

2 december kl 09.00. Anette Gente Lindholm: »Vaccine-induced aluminium allergy and long-lasting subcutaneous itching nodules« Opponent: Cecilia Svedman, Lunds universitet. Lokal: Meddelas senare.

3 december kl 09.00. Sara Fisher: »Sagittal synostosis – surgical outcomes and long-term follow-up«. Opponent: Junnu Leikola, Finland. Lokal: Meddelas senare.

3 december kl 09.00. Pia Desai: »Running-related injuries in recreational athletes. Incidence, risk factors and effectiveness of an injury prevention program«. Opponent: Toni Arndt, GIH, Stockholm. Lokal: Meddelas senare.

3 december kl 13.00. Dorota Raj: »Signaling pathways and novel genetic factors involved in modulation of cisplatin response in C.elegans«. Opponent: Nekatoris Tavernarakis, Grekland.Lokal: Meddelas senare.

9 december kl 09.00. Anna Paganini: »Experiences of living with cleft lip and palate – a gender perspective«. Opponent: Ronald P Strauss, USA. Lokal: Meddelas senare.

9 december kl 13.00. Erik Elebring: »Jejunal control ofglucose homeostasis in the human body«. Opponent: Jan Eriksson, Uppsala universitet. Lokal: Meddelas senare.

10 december kl 09.00. Joel Beck: »Lumbar disc herniation surgery – novel approaches, timing and outcomes«. Opponent: Svante Berg, Karolinska institutet. Lokal: Meddelas senare.

10 december kl 09.00. Susanne Bram Ednersson: »A Search for prognostic biomakers in diffuse large B-cell lymphoma with proteomics and immunhistochemistry«. Opponent: Mats Ehinger, Lunds universitet. Lokal: Hörsal K Isaksson (M106) Academicum, Medicinaregatan 16.

10 december kl 13.00. Jenny Heiman: »Breast cancer surgery – patient reported outcomes and physical activity«. Opponent: Yvonne Wengström, Karolinska institutet. Lokal: Meddelas senare.

10 december kl 13.00. Fredrik Jäwert: »On factors associated with development of oral squamous cell carcinoma«. Opponent: Palle Holmstrup, Danmark. Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3.

14 december kl 13.00. Junchi Huang: »The roles of osteoclats and RUNX2 in the progression of prostate cancer bone metastases«. Opponent: Maria Brattsand, Umeå universitet. Lokal: Meddelas senare.

15 december kl 09.00. Ahmed Almohandes: »Prevention andtreatment of experimental peri-implantisis«. Opponent: Anderas Stavropoulos, Malmö universitet. Lokal: F-sal 3, Medicinaregatan 12E.

16 december kl 09.00. Malin Lindén: »FET fusion oncoproteins in sarcoma tumorigenesis – Interactions with the SWI/SNF chromatin remodeling complexand epigenetic effects«. Opponent:  Jenny Pyl Hansson, Lunds universitet. Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3.

17 december kl 09.00. Sabrina Doering: »Internalizing problems in childhood and adolescence: predictive, etiological and neurodevelopmentalaspects«. Opponent: Maj-Britt Rocio Posserud, Norge. Lokal: Sal 2119, Hus 2, Hälsovetarbacken, Entré F. Arvid Wallgrens backe, Sahlgrenska akademin. För att undvika smittspridning är disputationen öppen för allmänheten via streaming.

17 december kl 09.00. Rebecca Josefson: »Proteostasis beyondchaperones – Auxiliary systems in the management of damaged proteins«. Opponent: Martin Graef, Tyskland. Lokal: Hörsal Carl Kylberg, Academicum, Medicinaregatan 7.

17 december kl 09.00. Christina Stervik: »On the use ofradiography and radiation dose consideration in orthodontic treatment«. Opponent: Christina Lindh, Malmö universitet. Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3.

17 december kl 13.00. Muhammad Wasi Alam: »Investigating ALK inhibitors alone in combination with other targets as a potential future thrapeutic option for ALK-positiveneuroblastoma patients«. Opponent: Håkan Hedman, Umeå univeristet. Lokal: Meddelas senare.

Umeå universitet

3 december kl 09.00. Anna Jonsson Holmdahl: »Mineralkortikoidreceptorantagonister vid hjärtsvikt – Orsaker till skillnaden mellan riktlinjebaserade behandlingsrekommendationer och klinisk praktik« (Mineralocorticoid receptor antagonists in Heart Failure – Exploring the gap between guideline-directed medical therapy and real-world practice). Opponent: Niklas Bergh, Docent, Göteborg universitet. Lokal: Bergasalen

10 december kl 09.00. Viktor Holmdahl: »Autolog fullhud som förstärkningsmaterial vid reparation av komplexa bråck« (Autologous full-thickness skin graft as reinforcement material in the repair of complex hernias). Opponent: Lars Nannestad Jørgensen, Danmaark. Lokal: Aulan, Sunderby Sjukhus

10 december kl 13.00. Johanna Andersson: »Idiopatisk normaltryckshydrocephalus; epidemiologi och diagnostik« (Idiopathic normal pressure hydrocephalus; epidemiology and diagnostics). Opponent: Per Kristian Eide, Norge. Lokal: Betula.

13 december kl 09.00: Aditya Lia Ramadona: »Prediktioner av Arbovirusutbrott i relation till väder och mobilitet« (Spatiotemporal Prediction of Arbovirus Outbreak Risk: the role of weather and population mobility). Opponent: Paula Moranga, Saudiarabien. Lokal: NUS Byggnad 5 B plan 6 Stora Hörsalen.

21 december kl 09.00: Ida Blomqvist: »Psykisk ohälsa hos ungdomar – tidstrender och validering av självskattningsskalor« (Adolescent mental health – time trends and validity of self-report measures). Opponent: Lotte Haverman, Amsterdam. Lokal: Bergasalen, målpunkt Q0, NUS.

22 januari kl 09.00. Ana Henriques de Oliveira: »Funktionen av RsbX för stress-reglering i Listeria monocytogenes« (The role of RsbX in the stress regulatory network of Listeria monocytogenes). Opponent: Hörsal NAT.D.440 Naturvetarhuset.

28 januari kl 13.00. Hans Juto: »Studier av fotledsfrakturer hos vuxna – klassificering, epidemiologi, komplikationer och utfall« (Studies of adult ankle fractures – classification, epidemiology, complications and outcome). Opponent: Sari Ponzer, Karolinska institutet. Lokal: 5A-konferensrum, målpunkt H62 Kirurgisk och perioperativ vetenskap, NUS samt Zoom-sändning

Örebro universitet

16 december kl 09.00. Jonna Nyberg: Förändringar i transportrelaterad välfärd och myndighetsförtroende: En studie om personer som fått sitt körkort återkallat på grund av synfältsbortfall. Opponent: Kerstin Westin, Umeå universitet. Lokal: Hörsal F, Forumhuset och digitalt.

3 februari kl 09.00. Per Vihlborg: »Health effects from occupational hand-arm vibration«. Opponent: Magnus Svartengren, Uppsala universitet. Lokal: Campus USÖ, Hörsal C1 och digitalt.