Denna webbplats vänder sig till läkare

Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer.
Skicka e-post till sara.holfve@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Göteborgs universitet

12 september kl 09.00. Lina Lawenius: Gut Microbiota and Bone – Treatment studies of probiotics and synbiotics on osteoporosis in mice. Opponent: Mario Zaiss, University of Erlangen–Nuremberg, Tyskland. Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Karolinska institutet

Linköpings universitet

Se: https://liu.se/forskning/disputationer

Lunds universitet

Umeå universitet

23 augusti kl 13.00. Louise Stiernman: Premenstruellt dysforiskt syndrom: Studier av hjärnans struktur och funktion, GABAA-aktiva steroider och reglering av GABAA-receptorn. Lokal: Bergasalen, by 27, NUS.

30 augusti kl 09.00. Atakelti Abraha: Att överbrygga klyftor inom barnhälsa för barn under fem år. En omfattande bedömning av deras sociala determinanter och hälsosystemets prestanda i Tigray, Etiopien. Lokal: NUS By 5B. plan 3, Umeå Universitetssjukhus Rum Alicante.

20 september kl 09.00. Puthy Pat: Insikter från insidan: Mental hälsa och välbefinnande hos unga personer i Kambodjanska fängelser. Opponent: Anna-Clara Hollander, Karolinska institutet. Lokal: Betula.

20 september kl 09.00. Johanna Molin: Metforminbehandling under graviditet, metabola och immunologiska aspekter. Opponent: Helena Backman, Örebro universitet. Lokal: Bergasalen.

4 oktober kl 09.00. Elin Collins: Benign hysterektomi och salpingektomi – utfall och komplikationer enligt svenska hälsodata- och kvalitetsregister och ur kvinnors perspektiv. Lokal: Bergasalen.

11 oktober kl 09.00. Stina Alm: Nutrition och tillväxt hos för tidigt födda barn. Lokal: Bergasalen.

Uppsala universitet

Se: https://www.medfarm.uu.se/forskning/kommande-disputationer/

Örebro universitet

Se: https://www.uu.se/vetenskapsomrade/medicin-och-farmaci/forskning/kommande-disputationer/