Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer.
Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Umeå universitet

27 november, kl 09.00, Hörsalen Östersunds sjukhus. Robin Henriksson: »Sekundärprevention efter akut koronart syndrom – trombocythämmande behandling och riskfaktorkontroll« (Secondary prevention after acute coronary syndrome – Antiplatelet therapy and risk factor control). Opponent: Stefan James

27 november, kl 09.00. Triple Helix (allmän visning via länk i Betula). Samuel Kvarnbrink: »LRIG1 i lungcancer – prognostiska effekter och mekanistiska studier« (LRIG1 in lung cancer – prognostic implications and mechanistic studies). Opponent: Odd Terje Brustugun, Norge.

4 december, kl 09.00, Bergasalen, Umeå. Lena Hansson: »När barnets hjärta är sjukt: Påverkan på näring, tillväxt och kroppssammansättning från spädbarnstid till tonår« (When the pediatric heart is affected: Impact on nutrition, growth and body composition from infancy to adolescence). Opponent: Tanis Fenton, Kanada.

11 december, kl 09.00, Hörsal B Unod T9, trapphus B (alternativ lokal är Triple Helix, Samverkanshuset om det behövs av tekniska skäl), Umeå. Stina Bodén: »Inflammation och risk för kroniska sjukdomar med fokus på kolorektalcancer och inverkan av kostmönster« (Inflammation and risk of chronic diseases with a focus on colorectal cancer and the impact of dietary patterns). Opponent: Katarina Bälter.

11 december, kl 09.00, Hörsalen Östersunds sjukhus. Gustaf Tanghöj: »Små barn med förmaksseptumdefekt« (Young infants with atrial septum defect). Opponent: Henrik Holmström, Norge.

11 december, kl 13.00, Hörsal B, Unod T 9, Umeå. Petrus Boström: »Rektalcancer – operationsteknikens inverkan på morbiditet, mortalitet och överlevnad« (Rectal cancer – the impact of surgical technique on morbidity, mortality and survival). Opponent: Martyn Evans, England.

18 december, kl 09.00, Stora hörsalen, Byggnad 5B, plan 6, målpunkt P, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Urban Johansson Kostenniemi: »Bakteriell meningit hos barn – Kliniska aspekter och preventiva effekter av vaccinationer« (Bacterial meningitis in children – Clinical aspects and preventive effects of vaccinations). Opponent: Hans Fredlund.

29 januari 2021, kl 09.00, Aula Biologica, Biologihuset, Umeå universitet. Karin Jonsson: »Att veta vad som pågår – situationsmedvetenhet och teamprestation i interprofessionella team« (Knowing what’s going on – situation awareness and team performance in interprofessional teams). Opponent: Petter Aadahl, Norge.

19 februari 2021, kl 09.00, Hörsalen, Östersunds sjukhus. Anna Graipe: »Blödningskomplikationer efter akut koronart syndrom med inriktning på intrakraniell blödning« (Bleeding complications after acute coronary syndrome with special reference to intracranial hemorrhage). Opponent: Joakim Alfredsson.

Uppsala universitet

25 november, kl 13.00. H:son Holmdahlsalen, Akademiska sjukhuset, Ing. 100, Uppsala. Mattias  Mattsson: »Chronic lymphocytic leukemia: Studies from genetics to epidemiology with focus on the impact of different treatments«. Opponent: Clemens Wendtner, Tyskland.

26 november, kl 09.00. Gunnar Johanssonsalen, (14:K120), Blåsenhus, von Kraemers allé 1A, Uppsala. Helena Wandin: »Symbol-based communication intervention for individuals with Rett syndrome: Current practices, assessment of visual attention, and communication partner strategies«. Opponent: Jacob Åsberg.

27 november, kl 09.15. Föreläsningssalen, Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Simon Ekström: »Efficient GPU-based image registration: for detailed large-scale whole-body analysis«. Opponent: Fred Hamprecht, Tyskland.

27 november, kl 09.15. B21: BMC, Husargatan 3, Uppsala. Carl Johan Drott: »Influence of islet-derived factors in islet microcirculation and endocrine function«. Opponent: Albert Salehi.

27 november, kl 13.00. H:son-Holmdahlssalen, Akademiska sjukhuset, Ingång 100/101, Dag Hammarskjölds väg 8, Uppsala. Samuel Ersryd: »Abdominal compartment syndrome and colonic ischaemia after abdominal aortic aneurysm repair in the endovascular era«. Opponent: Anders Albäck, Finland.

3 december, kl 09.15. Sal IX, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala. Paola Oras: »Care for the new-born: Breastfeeding and skin-to-skin contact«. Opponent: Jonna Bornemark.

4 december, kl 13.15. H:son Holmdahlsalen, Uppsala University Hospital, ing 100/101, 2nd floor, Uppsala. Karin K. Tillman: »Craniofacial malformations and psychiatric disorders from a neurodevelopmental perspective«. Opponent: Clara Hellner.

4 december, kl 13.15. Rudbeckssalen, Rudbecklaboratoriet, Dag Hammarskjölds väg 20, Uppsala. Felipe Donoso: »Function and morbidity of the esophagus and respiratory system in the growing child with esophageal atresia«. Opponent: Kate Abrahamsson.

Örebro universitet

3 december, kl 13.00. Hörsal C1, X-huset, Campus USÖ. (Antalet platser i hörsalen är begränsat; länk för digitalt deltagande – se universitetets hemsida.) Madelene Lindkvis: »Impact of Interleukin-6 family cytokine signalling on human endothelial cells and platelets«. Opponent: Alastair W. Poole, England.

17 december 10:00. Hörsal F, Forumhuset, Örebro. Hanna Gabrielsson: »Adults with spina bifida – voices from everyday life and exploration of living conditions«. Opponent: Mats Granlund.

28 januari 2021 09:00. Hörsal C1, X-huset, Campus USÖ. Mulugeta Melkie Zegeye: »Interleukin-6 signaling in human vascular endothelial cells: Molecular mechanisms and associations to atherosclerosis«. Opponent: Stefan Rose-John, Tyskland.

29 januari 2021 09:00. Hörsal C1, X-huset, Campus USÖ. Paul Pettersson-Pablo: »Biomarkers of vascular funcion and structure in young, healthy adults«. Opponent: Anders Larsson.

5 februari 2021 09:00. Hörsal C3, X-huset, Campus USÖ. Johan Jendeberg: »Single-energy computed tomography of urinary stones«. Opponent: Anders Magnusson.

19 februari 2021 13:00. Hörsal C1, X-huset, Campus USÖ. (Antalet platser i hörsalen är begränsat; länk för digitalt deltagande – se universitetets hemsida.) Gabriel Sjölin: »Hyperthyroidism – a chronic disease?«. Opponent: Laszlo Hedegüs, Danmark.

Karolinska institutet

6 november, kl 09.00, J3:04 i salen Torsten N Wiesel, ingång huvudentrén Eugeniavägen 3, Karolinska universitetssjukhuset Solna. Peter Magnusson: »Implantable cardioverter defibrillator treatment in patients with hypertrophic cardiomyopathy«. Opponent: Perry Elliott, England.

Linköpings universitet

2 december, kl 09.00. Hasselquistsalen och via Zoom. Johanna Huoman: »Circulating chemokine levels and the development of allergic phenotypes from infancy to adolescence: a population-based birth cohort study«. Opponent: Petra Ina Pfefferle, Tyskland.(Kontakta maria.jenmalm@liu.se, för att få mer info och tillgång till länk till disputationen.)

3 december, kl 09.00. Belladonna och via Zoom. Clara Braian: »Mycobacterium tuberculosis-induced neutrophil extracellular traps (NETs) activate human macrophages«. Opponent: Pontus Nordenfelt. (Kontakta Maria Lerm, maria.lerm@liu.se, för mer info och för att få tillgång till länk till disputationen.)

4 december, kl 09.00. Hasselquistsalen och Youtube. Karin Wåhlén: »The pain profile in fibromyalgia – Painomic studies of pain characteristics and proteins in blood«. Opponent: Manuela Schmidt, Österrike.

4 december, kl 13.00. Belladonna och live via Youtube. Emelie Wolgast: »Drug use during pregnancy with focus on antidepressants«. Opponent: Karin Sjöström. (Kontakta Ann Josefsson, ann.josefsson@liu.se för att få mer information rörande disputationen.)

10 december, kl 13.00. Hugo Theorell, Campus US och via Zoom. Lina Koppel: »Pain, touch, and decision making: Behavioral and brain responses to affective somatosensory stimulation«. Opponent: Johannes Haushofer, USA. (Kontakta India Morrison, india.morrison@liu.se för att få tillgång till länk till disputationen.)

11 december, kl 09.00. Hasselquistsalen och via Zoom. Robert Lindau: »Decidual stromal cells support tolerance at the human fetal-maternal interface by inducing regulatory M2 macrophages and regulatory T-cells«. Opponent: Petra Arck, Tyskland. (Kontakta Jan Ernerudh, jan.ernerudh@liu.se, för mer info och för att få tillgång till länk till disputationen.)

Göteborgs universitet

27 november kl 09.00. Lokal: R-husets aula, Mölndals sjukhus, Mölndal. Josefin Abrahamsson: »Cam morphology of femoroacetabular impingement syndrome in athletes – clinical and radiological studies«. Opponent: Suzanne Werner.

27 november kl 09.00. Lokal: Carl Cylberg, Göteborg. Kristian Axelsson: »Aspects of fracture prevention – The role of fracture liaison services and alendronate«. Opponent: Bo Abrahamsen, Danmark.

4 december kl 09.00. R-aulan, R-huset, Mölndals sjukhus, Mölndal. Anna Aminoff: »Hip range of motion and the prevalence of cam morphology in young athletes – clinical and radiological studies«. Opponent: Hans Tropp. (OBS För att minska smittspridning av covid-19 ombeds publiken vid disputationen att delta via länk. Mer info om bland annat länk och eventuella uppdateringar kommer att finnas på https://www.gu.se/evenemang/.)

4 december kl 09.00. Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Magnus Påhlman: »Autism and ADHD in children with cerebral palsy«. Opponent: Margareta Dahl. (Streamas, se länk som annonseras i institutionens kalender https://www.gu.se/neurovetenskap-fysiologi.)

4 december kl 13.00. Hörsal K2320 Carl Kylberg, Medicinaregatan 7, Göteborg. Emma Norrman: »Long-term outcome of children born after Assisted Reproductive Technology«. Opponent: Catarina Almqvist. (OBS För att minska smittspridning av covid-19 ombeds publiken vid disputationen att delta via länk. Mer info om bland annat länk och eventuella uppdateringar kommer att finnas på https://www.gu.se/evenemang/.)

4 december kl 13.00. Sal Europa, Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20, Göteborg. Jonas Sundberg: »Oral leukoplakia, human papilloma virus and cancer transformation«. Opponent: Uppgift saknas.

7 december kl 13.00. Medicinareberget, Medicinaregatan 1-11, TBA, Göteborg. Santhilal Subhash: »Chromatin and transcriptome-based integrative approaches to profile functional long noncodng RNAs-A computational approach«. Opponent: Johan Jakobsson.

10 december kl 13.00. Carl Kylberg, Mediinaregatan 9 A, Göteborg. Carl Delfin: »Neurobehavioral correlates of disinhibitory psychopathology«. Opponent: Josanne van Dongen, Nederländerna. (Streamas, se länk som annonseras i institutionens kalender
https://www.gu.se/neurovetenskap-fysiologi.)

11 december kl 09.00. Lokal: Uppgift saknas. Ingrid Andersson: »Functional outcome and experiences concerning daily life after malunion of the distal radius and corrective osteotomy«. Opponent: Elisabet Hagert.

Lunds universitet

23 november, kl 13.00. Rum 2005/2007, Carl Bertil Laurells gata 9, Skånes universitetssjukhus, Malmö. John Ly: »Artificial intelligence in Pet-CT: From image enhancement to imaging biomarkers«. Opponent: Heber MacMahon, USA. (Disputationen är tillgänglig via Zoom: https://lu-se.zoom.us/s/66729906630.)

27 november, kl 09.00. Lokal meddelas senare. Helena Kornfält Isberg: »Urinary tract infections in primary care. Antimicrobial resistance, treatment and outcome«. Opponent: Christina Åhren.

27 november, kl 09.00. Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. Marion Moseby-Knappe: »Prediction of neurological outcome after cardiac arrest and targeted temperature management«. Opponent: Jonathan Elmer, USA. (Disputationen är tillgänglig via Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/64122945476. Antalet platser i salen är begränsat, anmälan om fysisk närvaro görs till katarina.turesson@med.lu.se senast den 20 november.)

27 november, kl 13.30. Rum 2005-2007, VO Bild- och Funktionsmedicin, Carl Bertil Laurells gata 9, Skånes universitetssjukhus i Malmö. John Molvin: »Emerging biomarkers in cardiometabolic disease«. Opponent: John Pernow.

30 november, kl 09.00. Hörsalen Medicon Village, Scheleevägen 2, Byggnad 302, Lund. Mohsin Mohammed: »Microelectrode cluster technology for precise interactions with neuronal circuits. Towards highly specific adaptive deep brain stimulation«. Opponent: Johan Wessberg. (Disputationen är tillgänglig via Zoom: https://lu-se.zoom.us/meeting/register/u5Etfu-pqjkvGtbuPloFt1TcJovOVr5wyXDh (lösenord 944109).)