Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer.
Skicka e-post till sara.holfve@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Göteborgs universitet

19 maj kl 13.00. Helen Andersson: »Hypertoniscreening – Tidig upptäckt av högt blodtryck via tandvården«. Opponent: Björn Klinge, Malmö universitet. Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3.

20 maj kl 09.00. Simon Pålsson: »Gallstone-related symptoms and  quality of life in patients undergoing gallstone surgery«. Opponent: Bodil Andersson, Lunds universitet. Lokal: Plats meddelas senare.

20 maj kl 09.00. Tove Bokrantz: »Hypertension, atherosclerosis and fracture risk – observational investigations with focus on antihypertensive therapy«. Opponent: Lars Lind, Uppsala universitet. Lokal: Hörsal 2119, Hus 2, Hälsovetarbacken.

20 maj kl 09.00. Malin Henriksson: »Cause-specifik mortality and physical fitness in mental disorders – epidemiological and internventional studies«. Opponent: Yvonne Forsell, Karolinska institutet. Lokal: Hörsal Europa, Wallenberg konferenscentrum, Medicinaregatan 20.

20 maj kl 13.00. Carlos Pardo Hernández: »Molecular and structural studies of proteins required for mitochondrial DNA maintentance!« Opponent: Miguel García Diáz, Stony Brode University, New York. Lokal: Föreläsningssal N Nilsson, Medicinaregatan 3.

25 maj kl 09.00. Sofia Ljunggren: »Cognitive, emotional and psychosocial functions after resective epilepsy surgery«. Opponent: Ia Rorsman, Lunds universitet, Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3.

25 maj kl 09:00. Anna Nordenholm: »Chronica Achilles tendon rupture-Perspectives on outcome after surgical treatment and rehabilitation«. Opponent: Suzanne Werner, Karolinska institutet. Lokal: Sal 2119, Hus 2, Hälsovetarbacken, Entré F, Arvid Wallgrens backe.

25 maj kl 13.00. Eleni Papakokkinou: »Clinical challenges in Cushing’s syndrome«. Opponent: Greisa Vila, Medical university of Vienne, Wien. Lokal: Hörsal Hjärtats aula, Vita Stråket 12, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

1 juni kl 09.00. Anders Rosén: »Diving and the brain«. Opponent: Michael Haney, Umeå universitet. Lokal: Aulan, Diagnosvägen 11, SU/Östra.

1 juni kl 09.00. Charlotte Andersson: »Optimisation of radionuclide therapy by reduction of normal tissue damage«. Opponent: Marika Nestor, Uppsala universitet. Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3.

3 juni kl 09.00. Anna Wenger: »Deregulated epigenetics and cancer stem cells in brain tumours«. Opponent: Sebastian Brandner, University College London. Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3.

3 juni kl 09.00. Daniela Esposito: »Acromegaly – mortality, morbidity and treatment patterns«. Opponent: Diego Ferone, University of Genova. Lokal: Sahlgrens aula, Blå stråket 5, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

3 juni kl 09.00. Hanna Eriksson: »New risk factors in poststroke epilepsy«. Opponent: Guido Rubboli, Köpenhamns universitet. Lokal: Hjärtats aula, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Vita stråket 12.

7 juni kl 09.00. Felix Sanchez Klose: »Neurtrophil serine proteases in health and disease«. Opponent: Per-Arne Oldenborg, Umeå universitet. Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3.

8 juni kl 09.00. Elin Schoultz: »Recreating BRAF-driven thyroid and lung cancer in mice«. Opponent: Christopher McCabe, University of Birmingham. Lokal: Hörsal I Ivarsson, Medicinaregatan 3.

8 juni kl 13.00. Sravani Devarakonda: »Intestinal health after pelvis radiotherapy – towards understandning persisting pathophysiological mechanisms«. Opponent: Johan D Söderholm, Linköpings universitet. Lokal: Plats meddelas senare.

9 juni kl 09.00. Christina Iribarren Gómez: »Intestinal microenvironment, epithelial barrier interactions and human milk oligosaccharide supplementation in irritable bowel syndrome«. Opponent: Silvia D Melgar Villeda, University College Cork. Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3.

10 juni kl 09.00. Eythór Jónsson: »Proximal and distal humeral fractures-outcome of primary arthroplasty«. Opponent: Denise Eygendaal, Erasmus University, Rotterdam. Lokal: Plats meddelas senare.

10 juni kl 09.00. Erik Lindgren: »Cerebral venous thrombosis – complications and outcomes. Opponent: Jan Stam, University of Amsterdam. Lokal: Sahlgrens Aula, Blå stråket 5, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

10 juni kl 13.00. Simon Keane: »Molecular and genetic studies of DLG2 in neuroblastoma and colorectal cancer«. Opponent: Daniel Bexell, Lunds universitet. Lokal: Hörsal I Östholm, Academicum, Medicinaregatan 13.

17 juni kl 13.00. Linn Persson Berg: »Viral proteins as serological antigens – development and clinical applications«. Opponent: Helena Hervius Askling, Karolinska institutet. Lokal: Föreläsningssalen, Guldhedsgatan 10A.

17 juni kl 09.00. Emanuel Fryk: »The role of galectin-1 in type 2 diabetes. Clinical and experimental studies«. Opponent: Fredrik Karpe, University of Oxford. Lokal: Hörsal Hjärtats aula, Vita Stråket 12, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Karolinska institutet

20 maj kl 09.00. Alexandra Grahn: »Current and possible future diagnostic methods for upper tract urothelial carcinoma« Opponent: Richard T Bryan,University of Birmingham. Lokal: de Verdiersalen, Alfred Nobels allé 10, Karolinska Sjukhuset, Huddinge.

Umeå universitet

20 maj kl 09.00. Therese Andersson: »Akut Lungemboli – inte bara ett akut tillstånd trots allt« (Acute pulmonary embolism – not just an acute condition after all). Opponent: Bent Zöller, Lunds universitet. Lokal: E04.

27 maj kl 09.00. Kristina Sandgren: »PET och MR avbildning vid prostatacancer« (PET and MR imaging in prostate cancer). Opponent: Heidi Lyng, Oslo. Lokal: Bergasalen.

2 juni kl 09.00. Mazen Baroudi: »Att lämna dörren på glänt; Unga migranters sexuella och reproduktiva hälsa i Sverige« (Leaving the Door Ajar: young migrant´s sexual and reproductive health in Sweden). Opponent: Kayvan Bozorgmehr, Bielfield University. Lokal: Q0 Bergasalen Norrlands universitetssjukhus.

3 juni kl 09.00. Eva Sönnerstam: »Potentiellt olämplig läkemedelsbehandling bland äldre personer med kognitiv svikt« (Potentially inappropriate drug treatment among older people with cognitive impairment). Opponent: Ylva Böttiger, Linköpings universitet. Lokal: NAT.D.360, Naturvetarhuset.

3 juni kl 09.00. Lena Lassinantti: »Utforska de mekanistiska detaljerna i gram-positiva typ 4 sekretionssystem« (Exploring the mechanistic details of gram-positive type 4 secretion systems). Opponent: Samuel Wagner, Tyskland.

3 juni kl 13.00. Jonathan Bergman: »Positiva och negativa effekter av bisfosfonater – en observationsstudie« (Benefits and harms of bisphosphonates – an observational study). Opponent: Håkan Melhus, Uppsala universitet. Hörsal F, Humanisthuset.

10 juni kl 09.00. Anette Sandström: »Långtidskomplikationer och arbetsförmåga hos vuxna med medfödda hjärtfel med focus på Fallots tetrad« (Long-term outcome and exercise capacity in adults with congenital heart disease with focus on tetralogy of Fallot). Opponent: Erik Thunström, Göteborgs universitet. Lokal: Sal B, målpunkt T, 9tr Tandläkarhögskolan.

10 juni kl 09.00: Anna Unneby: »Smärta och Smärtbehandling med femoralisblockad. Effekter och Erfarenheter: äldre patienter och personalens perspektiv« (Pain and Pain Management with femoral nerve block following a hip fracture. Effects and experiences: older patients and staff´s perspective). Opponent: Bengt Nellgård, Göteborgs universitet. Lokal: Aula Biologica.

10 juni kl 13.00. Filip Grill: »Dopamin och den affektiva-kognitiva gradienten i människans striatum studerad med multimodal hjärnavbildning« (Dopamine and the affective-cognitive gradient in the human striatum studied with multimodal brain imaging). Opponent: Alison Adcock, MD, Duke University School of Medicine. Lokal: Betula.

10 juni kl 13.00. Paul Josef Amani: »Bidrar sjukförsäkringen till att förbättra hälso- och sjukvårdssystemets lyhördhet? Fallet med äldre på landsbygden i Tanzania« (Does health insurance contribute to improvning responsiveness of the health system? The case of elderly in rural Tanzania). Opponent: John Porter, University of London. Lokal: Lokal: Q0 Bergasalen Norrlands universitetssjukhus.

15 juni kl 09.00. Kathrin Wode: »Komplementär och alternativ medicin vid cancer – från användning till en randomiserad kontrollerad studie« (Complementary and alternative medicine in cancer – from utilization to a randomized controlled trial). Opponent: Vinjar Magne Fönnebö, Norge. Lokal: Betula.

29 augusti kl 09.00. Amar Awad: »Funktionell hjärnavbildning av sensorimotorisk dysfunktion och behandling« (Functional brain imaging of sensorimotor dysfunction and restoration). Opponent: Rick Helmich, Nederländerna. Lokal: Major groove

23 september kl 09.00. Hedi Katre Kriit: »Hälsokonsekvensberäkning av hållbart resande i urbana miljöer« (Health assessment of sustainable transport solutions in urban environments). Opponent: Joel Schwartz, USA. Lokal: Curiosum Black Box.

25 november kl 09.00. Alexandra Schindele: »Kartläggning av virus i godartade halsmandlar, näspolyper och inverterat papillom i näsa-bihålor samt cancer i struphuvudet« (Mapping viruses in non-malignant tonsils, nasal polyps, sinonasal inverted papilloma and laryngeal cancer). Opponent: Lalle Hammarstedt Nordenvall, Karolinska institutet. Lokal: Östersund. Hus 16. Hörsalen Snäckan (45 pl, VK).

Örebro universitet

20 maj kl 09.00. Markus Jansson: »Pelvic floor dysfunction and perineal and vaginal tears in primiparous women«. Opponent: Anna Marie Ellström Engh, Norge. Lokal: Hörsal C1, X-huset, Campus USÖ.

20 maj kl 13.00. Elin Karlsson: »Assessment of everyday functioning for adults with hearing loss – The development of Hearing and Functioning in Everyday life Questionnaire (HFEQ)«. Opponent: Theresa H Chisolm, University of South Florida. Lokal: Hörsal F, Forumhuset, Örebro universitet.

9 juni kl 09.00. Stephan Axer: »Revisional bariatric surgery – more than a moral obligation«. Opponent: Tom Mala, professor, Oslo universitet. Lokal: Hörsal C1, X-huset, Campus USÖ.

16 juni kl 13.00. Frida Fart: »The ageing gut, in health and disease«. Opponent: Tommy Cederholm, Uppsala universitet. Lokal: Hörsal C1, X-huset, Campus USÖ.

17 juni kl 09.00. Ronza Hadad: »Implementation of strategies for management and prevention of sexually transmitted infections with focus on Neisseria gonorrhoeae and Chlamydia trachomatis«. Opponent: Kate Seib, Griffith University. Lokal: Hörsal C1, X-huset, Campus USÖ.

ADRESS: Läkartidningen, Box 5603, 114 86 Stockholm TELEFON: 08-790 33 00 E-POST: kontakt@lakartidningen.se
CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Pär Sandell
FAKTURAADRESS: Läkartidningen Förlag AB, 559132-3380 FE54134, Box 4, 737 21 FAGERSTA. E-faktura: 5591323380@kollektorinvoice.se GLN: 7365591323383