Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer.
Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Umeå universitet

25 september, kl 09.00, Triple Helix, Umeå. Carlos Núñez Otero: »Nya hämmare av Chlamydia trachomatis infektivitet« (Novel inhibitors of Chlamydia trachomatis infectivity). Opponent: Patrik Bavoil, USA.

9 oktober, kl 13.00, Triple Helix, Umeå (samt online på grund av restriktionerna kring Covid-19). Andrew Strong: »Knäfunktion, knäproprioception samt relaterad hjärnaktivitet efter främre korsbandsskada« (Knee function, knee proprioception and related brain activity following anterior cruciate ligament injury). Opponent: Eleni Kapreli, Grekland.

28 oktober, kl 09.00, Triple Helix, Umeå (samt online på grund av restriktionerna kring Covid-19). Phong Tran: »Pathology of dNTP dysregulation« (Patologier orsakde av dysfunktionell dNTP-reglering). Opponent: Ola Hammarsten.

6 november, kl 09.00, Sal B, Nian, Umeå. Helena Norberg: »Bridging the gap between clinical trials and clinical practice – Sacubitril-valsartan in heart failure as a model« (Att överbrygga gapet mellan kliniska studier och klinisk praktik – Sacubitril-valsartan mot hjärtsvikt som exempel). Opponent: Björn Wettermark.

6 november, kl 13.00, Aulan, Campus, Skellefteå. Jon Brännström: »Adverse effects of psychotropic drugs in old age« (Biverkningar av psykofarmaka hos gamla människor). Opponent: Patrik Midlöv.

17 november, kl 08.30. Butajira, vid inst för epidemiologi och global hälsa. (Disputationen önskas göras online.). Sylistyawati: »Dengue prevention och kontroll i Indonesien – en fallstudie i staden Yogyakarta« (Dengue prevention and control in Indonesia – A case study in Yogyakarta City). Opponent: Cecilia Stålsby Lundborg.

20 november, kl 09.00. Sal B, 9 trappor, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Pedram Tabatabaei: »Stereotactic microdialysis for metabolic assessment and treatment of malignant glioma« (Stereotaktisk mikrodialys för metabol bedömning och behandling av maligna gliom). Opponent: Maria Zetterling.

20 november, kl 13.00, Triple Helix, Umeå. Anna Söderholm: »Kemisk överkänslighet ­–Funktionshinder och hälsa ur ett biopsykosocialt perspektiv« (Chemical intolerance – Disability and health aspects from a biopsychosocial perspective). Opponent: Christer Jansson.

27 november, kl 09.00, Hörsalen Östersunds sjukhus. Robin Henriksson: »Sekundärprevention efter akut koronart syndrom – trombocythämmande behandling och riskfaktorkontroll« (Secondary prevention after acute coronary syndrome – Antiplatelet therapy and risk factor control). Opponent: Stefan James.

4 december, kl 09.00, Bergasalen, Umeå. Lena Hansson: »När barnets hjärta är sjukt: Påverkan på näring, tillväxt och kroppssammansättning från spädbarnstid till tonår« (When the pediatric heart is affected: Impact on nutrition, growth and body composition from infancy to adolescence). Opponent: Tanis Fenton, Kanada.

11 december, kl 09.00, Hörsal B Unod T9, trapphus B (alternativ lokal är Triple Helix, Samverkanshuset om det behövs av tekniska skäl), Umeå. Stina Bodén: »Inflammation och risk för kroniska sjukdomar med fokus på kolorektalcancer och inverkan av kostmönster« (Inflammation and risk of chronic diseases with a focus on colorectal cancer and the impact of dietary patterns). Opponent: Katarina Bälter.

18 december, kl 09.00, Butajira room, Epidemiology and Global Health, Umeå. Julia Schröders: »Åldrande och transitioner: rollen av sociala nätverk för äldres hälsa i Indonesien« (Aging and transitions: understanding the role of social networks for older adults’ health in Indonesia). Opponent: Andreas Motel-Klingebiel.

18 december, kl 09.00, Stora hörsalen, Byggnad 5B, plan 6, målpunkt P, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Urban Johansson Kostenniemi: »Bakteriell meningit hos barn – Kliniska aspekter och preventiva effekter av vaccinationer« (Bacterial meningitis in children – Clinical aspects and preventive effects of vaccinations). Opponent: Birger Trollfors.

19 februari 2021, kl 09.00, Hörsalen, Östersunds sjukhus. Anna Graipe: »Blödningskomplikationer efter akut koronart syndrom med inriktning på intrakraniell blödning« (Bleeding complications after acute coronary syndrome with special reference to intracranial hemorrhage). Opponent: Joakim Alfredsson.

Uppsala universitet

25 september, kl 13.00. H:son-Holmdahlsalen, Akademiska sjukhuset, Ing 100, 2 tr, Dag Hammarskjölds väg 8, Uppsala. Johan Probst: »Epicardial ablation – a study evaluating thoracoscopic and surgical ablation procedures for patients with intractable atrial fibrillation«. Opponent: Rasmus Borgquist.

28 september, kl 09.15. Rudbeckssalen, Rudbeck C11 ground floor, Dag Hammarskjölds väg 20, Uppsala. Hanna Yemane Berhane: »Social stratification of children’s diet and nutrition: Understanding women’s situation in Addis Ababa«. Opponent: Michelle Holdsworth, England.

16 oktober, kl 09.15. A1:107a, Biomedicinskt centrum (BMC), Husargatan 3, Uppsala. Mikaela Ceder: »Characterization of novel solute carriers in humans, mice and flies: Solute carriers in a broad and narrow perspective«. Opponent: Anita Öst.

6 november, kl 13.00. H:son-Holmdahlsalen, Akademiska sjukhuset, Ing 100, 2 tr, Dag Hammarskjölds väg 8, Uppsala. Teodor Svedung Wettervik: »Aspects on mechanisms, treatment and outcome in severe traumatic brain injury«. Opponent: Lars-Owe Koskinen.

Örebro universitet

1 oktober, kl 09.00. Hörsal C1, X-huset, Campus USÖ. (Digitalt deltagande – se länk på universitetets hemsida.) Wasim Jamil: »Aspects on the hand eczema and the current health care system – the possibility of health related quality of life measure as a tool for follow-up patients«. Opponent: Tove Agner, Denmark.

9 oktober, kl 08.00. Hörsal C3, X-huset, Campus USÖ. (Digitalt deltagande – se länk på universitetets hemsida.) Ulrica Thunberg: »Aspects of Staphylococcus aureus in chronic rhinosinusitis«. Opponent: Johan Hellgren.

16 oktober, kl 09.00. Hörsal C1, X-huset, Campus USÖ. (Digitalt deltagande – se länk på universitetets hemsida.) Marianne Allbrand: »Gene expression of inflammatory markers and growth factors in placenta in relation to maternal obesity and fetal and postnatal growth«. Opponent: Stefan Hansson.

2 november, kl 10.00. Hörsal C1, X-huset, Campus USÖ. (Digitalt deltagande – se länk på universitetets hemsida.) Sukithar Kochappi Rajan: »Metagenomic characterization of the gut microbiome in cohorts of elderly«. Opponent: Lars Gustav Snipen, Norge.

12 november 2020 13:00. Hörsal C1, X-huset, Campus USÖ. (Antalet platser i hörsalen är begränsat; länk för digitalt deltagande – se universitetets hemsida.) Fides Schückher: »Alcohol use disorder in socially stable women receiving outpatient treatment – Individual characteristics of importance for onset age and treatment outcome«. Opponent: Mikael Sandlund.

Karolinska institutet

6 november, kl 09.00, J3:04 i salen Torsten N Wiesel, ingång huvudentrén Eugeniavägen 3, Karolinska universitetssjukhuset Solna. Peter Magnusson: »Implantable cardioverter defibrillator treatment in patients with hypertrophic cardiomyopathy«. Fakultetsopponent: Perry Elliott, England.

Linköpings universitet

2 oktober, kl 09.00. K1, Digitalt via Zoom med utgångspunkt Berzeliussalen. Elahe Mirrasekhian: »Immune to brain signalling in fever: the brain endothelium as interface«. Fakultetsopponent: Tomas Deierborg.

2 oktober, kl13.00. Disputationen äger rum i Belladonna hus 511-001, Campus US och via Youtube; Belladonna och Youtube. Martina Lundqvist: »Health technology assessment of assistance dogs and dog-assisted interventions«. Opponent: Ulf Persson.

9 oktober, kl 13.00. Digitalt via Zoom och i Berzeliussalen Peter Wide: »Clinical aspects of neurogenic bladder-sphincter dysfunction in children«. Opponent: Maria Herthelius.

30 oktober, kl 09.00.  Via Zoom och i Berzeliussalen . Valentina Bruno: vid BKV, försvarar sin doktorsavhandling »Clinical and immunological aspects on recurrent pregnacy loss«. Opponent: Uno Markert, Tyskland.

Göteborgs universitet

25 september, kl 09.00. Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. (Streamas: se länk som annonseras i institutionens kalender.) Jesper Vestlund: »Appetite-regulating peptides and natural rewards: emphasis on ghrelin and glucagon-like peptide-1«. Opponent: Alfonso Abizaid, Kanada.

28 september, kl 13.00. Lokal meddelas senare. Anwar Gasim Elsied: »Pathophysiology and treatment of takotsubo syndrome-insights from preclinical studies«. Opponent: Mark Petrie, England.

29 september, kl 09.00. Lokal meddelas senare. Majd Mohammad: »Lipoproteins in Staphylococcus aureus infections«. Opponent: Andreas Peschel, Tyskland

1 oktober, kl 09.00. Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Sahlgrenska akademin. Alba Corell: »Population-based studies of brain tumor surgery: surgical outcome and prognostic factors«. Opponent: Stefan Grau, Tyskland.

2 oktober, kl 13.00. R-aulan, R-huset, Sahlgrenska universitetssjukhuset Mölndal. Charlotte Wassenius: »Occupational engagemnet after stroke – a long-term perspective«. Opponent: Eva Månsson Lexell.

9 oktober kl 09.00. Aulan, R-huset, Mölndals sjukhus, Göteborgsvägen 33. Karin Svensson: »Diagnosis and management of periprosthetic joint infections« Opponent: Ian Stockley, England.

14 oktober kl 13.00. Lokal meddelas senare. Archippe Muhandule Birindwa: »Acute respiratory infections among chi ldren in the Democratic Republic of Congo – nasopharyngeal pathogens, antibiotic resistance and vaccination« Opponent: Mats Målqvist.

16 oktober, kl 09.00. Järneken, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg. (OBS: För att minska smittspridning av covid-19 ombeds publiken vid disputationen att delta via länk.) Sofia Erestam: »Aspects of teamwork and intraoperative factors in the operating room«. Opponent: Pelle Gustafson.

Lunds universitet

25 septemberg, kl 09.00. Strålhuset, Torsten Landbergs föreläsningssal, Avdelningen för onkologi och radiofysik, Klinikgatan 5, 3:e vån, Skånes universitetssjukhus i Lund. (Via Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/64582086892.) Elisabeth Rasmusson: »Patient outcomes after radiotherapy of prostate cancer. Impact of absorbed dose and treated volume«. Opponent: Mikael Johansson.

25 septemberg, kl 13.00. Medelhavet, Inga Marie Nilssons gata 53, ingång 46, Skånes universitetssjukhus i Malmö. (Via Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/61993738726.) Shehab Abdulaziz Alshiekh: »Immunogenetics of Type 1 diabetes and Celiac disease«. Opponent: Riccardo Troncone, Italien.

25 septemberg, kl 13.00. Agardh föreläsningssal, CRC, Jan Waldenströms gata 35, Skånes universitetssjukhus i Malmö. (Via Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/65261158428.) Madeleine Johansson: »Biomarkers in cardiovascular dysautonomia. An emerging field«. Opponent: Andrea Ungar, Italien.

30 septemberg, kl 13.00. Genetikhusets aula, Sölvegatan 29, Lund. (Via Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/61165226627.) Dovile Sinkeviciute: »Joint disease biomarkers – discovery and application«. Opponent: Patrik Önnerfjord.

2 oktorber, kl 09.00. Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. (Via Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/9248582482.) Marcella Birtele: »Functional and transcriptional studies of human dopaminergic neurons«. Opponent: Silvia Cappello, Tyskland.

2 oktorber, kl 13.00. Föreläsningssal 2, Centralblocket, Entrégatan 7, Skånes universitetssjukhus i Lund. Theódór Skúli Sigurdsson: »Aspects of pediatric hemodynamics. A study of young children undergoing corrective heart surgery«. Opponent: Willem P. de Boode, Nederländerna.

9 oktorber, kl 09.00. Lilla aulan, Jan Waldenströms gata 5, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Therese Ohlsson: »Genetic causes and prediction of hypertension and cardiovascular disease«. Opponent: Carl Johan Östgren.