Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer.
Skicka e-post till sara.holfve@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Göteborgs universitet

 

Karolinska institutet

Se: https://nyheter.ki.se/ki-kalendern

Linköpings universitet

Se: https://liu.se/forskning/disputationer

Lunds universitet

Umeå universitet

9 september kl 09.00. Anton Rönnblom: »Mellanöremekanik – Förbättring av kliniska metoder genom temporalbensexperiment« (Using temporal bone experiments to improve clinical methods). Opponent: Måns Eeg-Olofsson, Göteborgs universitet. Lokal: Aulan Sunderby Sjukhus, Luleå

29 augusti kl 09.00. Amar Awad: »Funktionell hjärnavbildning av sensorimotorisk dysfunktion och behandling. Undersökningar av diskompletta ryggmärgsskador och djup hjärnstimulering vid essentiell tremor« (Functional brain imaging of sensorimotor dysfunction and restoration. Investigations of discomplete spinal cord injury and deep brain stimulation for essential tremor). Opponent: Rick Helmich, Nederländerna. Lokal: Hörsal Betula, Norrlands universitetssjukhus

23 september kl 09.00. Hedi Katre Kriit: »Hälsokonsekvensberäkning av hållbart resande i urbana miljöer« (Health assessment of sustainable transport solutions in urban environments). Opponent: Joel Schwartz, USA. Lokal: Curiosum Black Box.

4 november kl 09.00. Grainne Bourke: »Magnetresonanstomografi och diffusionstensoravbildning efter skador på armens nervfläta och kirurgisk behandling: Experimentella och kliniska studier« (Magnetic resonance imaging and diffusion tensor imaging after brachial plexus injury and repair: Experimental and clinical study). Opponent: Lars Dahlin, Lunds universitet. Lokal: Umeå, Hörsal NAT.D.480.

25 november kl 09.00. Alexandra Schindele: »Kartläggning av virus i godartade halsmandlar, näspolyper och inverterat papillom i näsa-bihålor samt cancer i struphuvudet« (Mapping viruses in non-malignant tonsils, nasal polyps, sinonasal inverted papilloma and laryngeal cancer). Opponent: Lalle Hammarstedt Nordenvall, Karolinska institutet. Lokal: Östersund. Hus 16. Hörsalen Snäckan (45 pl, VK).

7 oktober kl 09.00. Brith Granström: »Livet efter huvud- och halscancer« (Life after head and neck cancer). Opponent: Karin Ahlberg, Göteborgs universitet. Lokal: ÖNH föreläsningssal, Norrlands universitetssjukhus.

28 oktober kl 09.00. Mikael Lindmark: »Minimera risk och optimera teknik vid kirurgi för främre bukväggsbråck« (Minimising risk and optimising technique in ventral hernia repair). Opponent: Frederik Helgstrand, University of Copenhagen. Lokal: Aula Aronia, By103 plan 5, Skellefteå lasarett.

Uppsala universitet

Se: https://www.medfarm.uu.se/forskning/kommande-disputationer/

Örebro universitet