Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer.
Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Umeå universitet

29 maj, kl 09.00, Hörsalen, Östersunds sjukhus, Östersund. Karin Kockum: »Bilddiagnostik vid idiopatisk Normaltryckshydrocephalus, Värdet av strukturerad radiologisk utvärdering« (Imaging in idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus, The value of structured radiological evaluation). Fakultetsopponent: Johan Wasselius.

29 maj, kl 13.00, Aulan, Sunderby sjukhus. Louise Öhlund: »Faktorer som påverkar den farmakologiska behandlingen vid bipolär sjukdom« (Factors affecting the pharmacological treatment of bipolar disorder). Fakultetsopponent: Allan Young, England.

5 juni, kl 09.00, Kirurgbiblioteket, B91, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Annika Winsnes: »Utvärdering av en experimentell modell efter utfall av operation för bukväggsbråck« (Evaluating an experimental model consecutive to abdominal wall hernia repair outcome). Fakultetsopponent: Henrik Thorlacius.

12 juni, kl 09.00, Bergasalen, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Veronica Lundberg: »Barn med Juvenil Idiopatisk Artrit: Hälso-relaterad livskvalitet och delaktighet inom hälso- och sjukvården« (Children with Juvenile Idiopathic Arthritis: Health-related quality of life and participation in healthcare encounters). Fakultetsopponent: Eva Broström.

15 juni, kl 13.00, Stora hörsalen, Umeå. Rakel Nyrén: »Lokalisation av lipoproteinlipas i pankreas, njure och placenta hos mus – inverkan av metabola störningar på cellulär distribution och aktivitetsreglering« (Localization of lipoprotein lipase in mouse pancreas, kidney and placenta – impact of metabolic disturbances on cellular distribution and activity regulation). Fakultetsopponent: Paolo Parini.

4 september, kl 09.00, Sal 933, Målpunkt A, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Gabriel Granåsen: »Patient stratification and treatment effects in diseases with disturbed cardiac function«. Fakultetsopponent: Frida Sandberg.

18 september, kl 09.00, N Hörsal N320, Naturvetarhuset, Umeå universitet. Sofia Karlsson: »Samverkan för att rädda liv – Utveckling av beredskap för allvarliga skadehändelser i underjordsgruvor« (Saving lives during major underground mining incidents – Becoming prepared for a collaborative response). Fakultetsopponent: Erna Danielsson.

18 september, kl 09.00, Hörsal Betula, Målpunkt L 0, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Italy Zamir: »Hyperglykemi, nutrition och hälsoutfall hos för tidigt födda barn« (Hyperglycemia, nutrition and health outcomes in preterm infants). Fakultetsopponent: Kathryn Beardsall, England.

18 september, kl 13.00, Hörsalen Snäckan, Östersunds sjukhus. Ina Asklund: »En mobilapp för egenbehandling av urininkontinens. Effekt och upplevelse av behandling« (A mobile app for self-management of urinary incontinence. Treatment effect and user experience). Fakultetsopponent: Siv Mørkved, Norge.

Uppsala universitet

30 maj, kl 10.00, Hedstrandsalen, Entrance 70 Ground Floor, Uppsala University Hospital, Uppsala. Ann Langerth: »Endoscopic retrograde cholangiopancreatography: Perforation and long-term outcomes after endoscopic sphincterotomy«. Fakultetsopponent: Riadh Sadik.

9 juni, kl 13.15, Room 4 (IV), Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala. John Wallert: »Forecasting myocardial infarction and subsequent behavioural outcomes«. Fakultetsopponent: Viktor Kaldo.

21 augusti, kl 09.15, A1:111a, Biomedicinskt centrum (BMC), Husargatan 3, Uppsala. Lina Lindfors: »Molecular imaging of diabetic kidney tissue and binding studies of proinsulin C-peptide«. Fakultetsopponent: VFredrik Almqvist.

Örebro universitet

28 maj, kl 13:15, Hörsal C2, Campus USÖ, Örebro universitet. Ruzan Udumyan: »Stress susceptibility, beta-blocker use and cancer survival«. Fakultetsopponent: Edoardo Botteri, Norge.

29 maj, kl 09.00, Hörsal C1, X-huset, campus USÖ, Örebro universitet. Anna Lange: »SLPI and soluble BTLA as immunological in servere bacterial infections«. Fakultetsopponent: Peter Bergman.

29 maj 2020 09:00, Hörsal C3, X-huset, Campus USÖ, Örebro. (Via länk: https://oru-se.zoom.us/j/66254093830.) Mustafa Raoof: »Long term effects of gastric bypass on quality of life and bone mineral density«. Fakultetsopponent: Tom Mala, Norge.

12 juni, kl 13.00, Hörsal C1, campus USÖ, Örebro universitet. (Via Zoom: https://oru-se.zoom.us/j/62223255713.) Demir Djekic: »Novel and traditional risk factors for coronary artery disease: Role of coronary artery calcium, lipidomics, psychosocial factors and diet«. Fakultetsopponent: Magnus Bäck. (OBS: På grund av rådande läge avseende covid-19 avråder Fakulteten för medicin och hälsa från allmänt deltagande i denna händelse. // Due to the current situation regarding covid-19, the Faculty for Medicine and Health advises against general participation in this event.)

11 september, kl 09.00, Hörsal C1, X-huset, Campus USÖ, Örebro. Aamir Mahdi: »Psychological distress and contentment after primary total knee replacement«. Fakultetsopponent: Olof Sköldenberg.

Karolinska institutet

29 maj, kl 09.00, J3:12 Nanna Svartz, Solnavägen 30, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Maren Maanja: »Advanced electrocardiography in myocardial electrical remodeling – insights from cardiovascular magnetic resonance imaging«. Fakultetsopponent: Peter A. Noseworthy, USA.

29 maj, kl 09.00, Sal C1:87, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. Anna Sundholm: »Idiopathic intracranial hypertension in Sweden – Epidemiological studies focused on incidence and risk factors«. Fakultetsopponent: Alexandra Sinclair, England.

29 maj, kl 09.00, Hus 18, plan 5, (målpunkt J) Föreläsningssal Hjärtat, Danderyds sjukhus. (Via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/65146057714). Tove Fredriksson: »Implications of brief episodes of atrial fibrillation (Micro-AF)«. Fakultetsopponent: Annika Rosengren.

29 maj, kl 09.00, Föreläsningssal Månen, ANA 8 plan 9, Campus Flemingsberg. (Via Zoom: Via länk:https://ki-se.zoom.us/j/69277969950; Mötes-ID: 692 7796 9950.) Ann Malmenholt: »Exploring childhood apraxia of speech: Speech and language profiles in 5-year-olds with suspected apraxia of speech or cleft palate«. Fakultetsopponent: Sara Wood, Skottland.

29 maj, kl 09.30, Birkeaulan 1, Blickagången 9B, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. (via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/63784967786.) Tobias Lagerbäck: »Long term effects of lumbar disc herniation surgery in adolescents«. Fakultetsopponent: Helena Brisby.

5 juni, kl 09.00, J3:06 Ulf von Euler, Bioclinicum, Solnavägen 30, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Alexander Fyrdahl: »Applications of the golden angle in cardiovascular MRI«. Fakultetsopponent: Daniel B. Ennis, USA.

5 juni, kl 09.00, Aulan (hiss C, plan 6)Södersjukhuset. (Via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/66194993658.) Camilla Gustafsson: »Surgeon-performed ultrasound and timing of surgery in acute cholecystitis«. Fakultetsopponent: Bengt Isaksson.

5 juni, kl 09.00, Inghe Lecture Hall, Widerström building, Tomtebodavägen 18A,Campus Solna. (Via Zoom: Mötes-ID: 642 5426 3312; Lösenord: 228076.) Sofie Possmark: »Physical activity and quality of life in women treated with Roux-en-Y Gastric Bypass surgery: A randomized controlled trial and qualitative interviews«. Fakultetsopponent: Monika Fagevik Olsén.

5 juni, kl 09.00, Lecture Hall C1:87, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. (Via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/63099230871; Password: 882587.) Laila Hellkvist: »Intralymphatic immunotherapy in allergic rhinitis – Evaluating safety, efficacy and mechanisms«. Examination board: Krister Tano, Lennart Nilsson, Michael Uhlin.

5 juni, kl 09.00, Zoom based, Nanna Swartz J3:12, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. (Via ZooM: https://ki-se.zoom.us/j/5300150651.) Peter Jahnmatz: »Methods for studying memory B cell immunity against malaria«. Fakultetsopponent: Jean Langhorne, England.

5 juni, kl 09.00, J3:06 H2 (grön), Alfred Nobels Allé 23, Campus Flemingsberg. (Via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/64821781061; Meeting ID: 648 2178 1061.) Martin Solders: »MAIT cells in placental tissues and their reconstitution following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation«. Fakultetsopponent: Lucia Mincheva-Nilsson.

5 juni, kl 09.00, Clarence Crafoord, A504, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. (Via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/63327925010; Meeting ID: 633 2792 5010.) Elin Hardell: » Prognosis based classification and tumor biology of uterine sarcomas.«. Fakultetsopponent: Alexander J Lazar, USA.

5 juni, kl 09.00, Sal Rockefeller, Nobels väg 11, Karolinska institutet, Campus Solna. (via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/61571622443?pwd=TnhHSGdOU1BTMUx1OWc1NXFoNEhoUT09; Meeting ID: 615 7162 2443; Password: 838948.) Vitor Oliveira: »Competence pilus biogenesis in Streptococcus pneumoniae«. Fakultetsopponent: Ann-Beth Jonsson.

5 juni, kl 09.00, Föreläsningssal 4V, ANA8 Plan 4, Campus Flemingsberg. (Via ZOOM https://ki-se.zoom.us/j/61609158255.) Marie Smedberg: »Glutamine kinetics in critically ill patients«. Fakultetsopponent: Renée Blaauw, Sydafrika.

5 juni, kl 09.00, Birkeaulan 2, Blickagången 9B, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. (Även via länk.) Ninos Oussi: »Is it all about the Money? The Effects of low and high cost simulator training scenarios in surgical training«. Fakultetsopponent: Martin G. Toolsgaard, Danmark.

5 juni, kl 09.15, Skandiasalen, Q3:01, Karolinska vägen, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Jakob Skov: »Epidemiological studies on comorbidity, heritability and co-aggregation in organ-specific autoimmune diseases«. Fakultetsopponent: Anthony Weetman, England.

5 juni, kl 09.30, Visiongatan 18, CMM Lecture Hall, ground floor, L8:00, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. (Via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/61116095752.) Lorenzo Pasquali: »Psoriasis – from transcriptome to miRNA function and biomarkers«. Fakultetsopponent: Claus Johansen, Danmark.

5 juni, kl 09.30, Room 4U, Floor 4, Alfred Nobels allé 8, Campus Flemingsberg. (Via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/67261313255; Meeting ID: 672 6131 3255. Mirko E. Minniti: »Fighting cardiometabolic disease: validation of new experimental models and therapeutic targets«. Fakultetsopponent: Noam Zelcer, Nederländerna.

5 juni, kl 10.00, Birger och Margareta Blombäcksalen, J3:11, Solnavägen 30, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Maria Farm: »New diagnostic approaches for venous thromboembolism and thrombophilia«. Fakultetsopponent: Per-Morten Sandset, Norge.

5 juni, kl 10.00, 5 juni, kl 10.00, Föreläsningssal 4X, ANA 8, Campus Flemingsberg. (Zoom länk: https://ki-se.zoom.us/j/67875003863.) Lijuan Xiu: »Sleep and obesity in children at different obesity risks: patterns, associations and early intervention«. Fakultetsopponent: Rønnaug Ødegård, Norge.

12 juni, kl 09.00, Föreläsningssal B 64, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. Chih-Han Kung: »Outcome of gastric cancer surgery in Sweden«. Fakultetsopponent: Kristoffer Lassen, Norge.

12 juni, kl 09.00, Aulan (hiss C, plan 6), Södersjukhuset. Jenny Liu: »Redesigning an emergency department for interprofessional teamwork. A longitudinal evaluation of the impact on patient flow and team behaviour«. Fakultetsopponent: Ulf Ekelund.

17 juni, kl 09.00, 9Q, Alfred Nobels allé 8, plan 9/ (Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/68795718437). Wedad Hammoudi: »Extensive tooth wear in adults; classification and prosthetic treatment«. Fakultetsopponent: Christel Larsson.

Linköpings universitet

29 maj, kl 09.00, Eken, Hus 421, Plan 9, Ingång 65, Campus US, Linköping. (Via Zoom: Kontakta Bergthor Björnsson, bergthor.bjornsson@liu.se, för att få tillgång till länk till disputationen.) Kristina Hasselgren: »Colorectal liver metastases – Different aspects on treatment with ALPPS«. Fakultetsopponent: Per Lindnér.

5 juni, kl 09.00, Berzeliussalen, Building 463, Campus US, Linköping. (Via Zoom: Kontakta Andreea Tanasa, andreea.tanasa@liu.se, för att få tillgång till länk till disputationen.) Rikard Tordön: »Preconditions for health and school in out-of-home care«. Fakultetsopponent: Martin Bergström..

Göteborgs universitet

26 maj, kl 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Sahlgrenska akademin, Göteborg. (Information om länk etc. https://clinsci.gu.se/aktuellt/kalendarium.) Rimon Thomas: »Primordial radionuclides in pit lakes in Sweden«. Fakultetsopponent: Håkan Pettersson.

28 maj, kl 09.00, Hjärtats Aula, Vita stråket 12, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. Geir Hirlekar: »Cardiac arrest and choice of treatment in acuta coronary syndrome of the elderly«. Fakultetsopponent: Jonas Oldgren.

28 maj, kl 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. (Via länk: https://gu-se.zoom.us/j/3388325778.) Lisa Olsson: »Development and dynamics of the normal gut microbiota«. Fakultetsopponent: Anne Salonen, Finland.

29 maj, kl 09.00, Jubileumsaulan, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. (Via länk: https://play.gu.se/media/0_x1bohu2q.) Anna Björk: »Congenital heart disease and type 1 and type 2 diabetes mellitus«. Fakultetsopponent: Anna Norhammar.

29 maj, kl 13.00, Hjärtats Aula, Vita stråket 12, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. (Information om länk etc. https://clinsci.gu.se/aktuellt/kalendarium.) Nikhil Nayakawde: »On tissue engineering of pig, human, and non-human primate tissues«. Fakultetsopponent: Karl-Henrik Grinnemo.

5 juni, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Maria Hallingström: »Biomarkers in mid-trimester amniotic fluid in relation to gestational duration and spontaneous preterm delivery«. Fakultetsopponent: Helena Strevens.

5 juni, kl 09.00, R-Aulan, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal, Göteborg. Daphne Hingert: »The impact of signaling factors on intervertebral disc degeneration and regeneration – studies on disc and mesenchymal stem cells from chronic low back pain patients«. Fakultetsopponent: Jill Urban, England.

8 juni, kl 13.00, KB 10:an, Kemigården 4, Johanneberg (Chalmers). (Via länk: https://gu-se.zoom.us.j/69844849327; Meeting ID: 69844849327.) Ibrahim Kaya: »Development of MALDI mass spectrometry imaging methods for probing spatial lipid biochemistry of amyloidpPlaques in Alzheimer´s disease«. Fakultetsopponent: Allan Stensballe, Danmark.

9 juni, kl 09.00, Lokal meddelas senare. Belson Rugwizangoga: »Aspects of infection and leukemi in Rwanda«. Fakultetsopponent: Ludmila Prokunina-Olsson, USA.

9 juni, kl 13.00, Lokal meddelas senare. Robin Simsa: »Decellularization as a method to generate a new generation of vascular grafts«. Fakultetsopponent: Nicolas I´Heureux, Frankrike.

10 juni, kl 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3, Sahlgrenska akademin, Göteborg. Simon Skau: »Shedding light on cognitive control«. Fakultetsopponent: Johan Eriksson.

12 juni, kl 13.00, Hälsovetarbacken, hus 2, sal 2119, Göteborg. Jane Hayden: »The effect of intra-abdominal local anaesthetics following major gynaecological surgery. Clinical and experimental studies«. Fakultetsopponent: Johan Raeder, Norge.

Lunds universitet

30 maj, kl 09.00, Agardh föreläsningssal, CRC, Jan Waldenströms gata 35, Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Brynja Jónsdóttir: »Novel biomarkes in acute respiratory failure and chronic obstructive pulmonary disease«. Fakultetsopponent: Josefin Sundh.

30 maj, kl 09.30, CRC, Jan Waldenströms gata 35, Skånes Universitetssjukhus i Malmö. (Via Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/68327699426.) Saman Salim: »On acute mesenteric venous thrombosis«. Fakultetsopponent: Carl-Magnus Wahlgren.

4 juni, kl 13.00, Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32 i Lund. (Via Zoom: https://lu-se.zoom.us/s/67592450698.) Andreea Ilnica: »Genetic mechanisms for stroke in young adults. A clinical perspective«. Fakultetsopponent: Frank-Erik de Leeuw, Nederländerna.