Denna webbplats vänder sig till läkare

Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer.
Skicka e-post till sara.holfve@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Göteborgs universitet

22 september kl 09.00. Louise Millerm: Gendered experiences of gambling and alcolhol: exploring subjective and physiological effects in recreational and treatment seeking population. Opponent: Anne H Berman, Uppsala universitet. Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3.

22 september kl 13.00. Faraidoun Moradis: Long-term impact of exposure to sulfur mustard on mental health, quality of life, and lung function. Opponent: Charli Eriksson, Karolinska institutet. Plats meddelas inom kort.

28 september kl 13.00. Maria Marinopoulou: The relationship between cognition and ESSENCE in childhood. Opponent: Astri J Lundervold, Universitetet i Bergen. Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academcum, Medicinaregatan 3.

29 september kl 09.00. Oscar Cavefors: Left ventricular dysfunction in criticallly ill patients. Opponent: Michael Haney, Umeå universitet. Lokal: Stammen, Blå stråket 6, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

29 september kl 09.00. Anna Svedlund: Bone health and nutrition treatment. Studies on young women with anorexia nervosa and children with epilepsy. Opponent: Kristina Åkesson, Lunds universitet. Lokal: Hörsal Tallen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Behandlingsvägen 7, Göteborg.

29 september kl 13.00. Mattias Jonson: Suicidality and depression in older adults. Opponent: Erkki Isometsä, University of Helsingfors. Lokal:  Hörsal Arvid Carlsson, Academcum, Medicinaregatan 3.

6 oktober kl 09.00. Sandra Bjerkne Wenneberg: Short and long-term outcomes after subarachnoid hemorrhage. Opponent: Michelle Chew, Linköping universitet. Lokal: Hörsal Karl Isaksson, Medicinaregatan 16 A, Göteborg.

6 oktober kl 09.00. Negin Taghat: On oral health before and after obesity treatment. Opponent: Gunnel Hänsel Petersson, Malmö universitet.

24 november. Jon Edman Wallér: Clostridioides difficile – preventive strategies. Opponent: David Eyre, University of Oxford. Lokal: Föreläsningssalen, plan 3, Klinisk mikrobiologi, Guldhedsgatan 10 A, Göteborg.

Karolinska institutet

Linköpings universitet

Se: https://liu.se/forskning/disputationer

Lunds universitet

Umeå universitet

29 september kl 09.00. Ioannis Katsoularis: Kardiovaskulära komplikationer efter COVID-19 – populationsbaserade registerstudier (Cardiovascular complications following COVID-19 – populationbased register studies). Opponent: Marcus Ståhlberg, Karolinska institutet. Lokal: Hörsal E 04 Byggnad 6E målpunkt R-1.

20 oktober kl 09.00. Jonas Kindstedt: Läkemedelsrelaterade problem och användning av psykofarmaka i populationer av sårbara äldre personer, med fokus på akuta sjukhusinläggningar och kognitiv nedsättning (Medication-related problems and psychotropic drug use in vulnerable older populations: a focus on acute hospital admissions and cognitive impairment). Opponent: Staffan Hägg, Linköpings universitet. Lokal: BIO.A.206 – Aula Anatomica.

3 november kl 09.00. Husam Oda: LRIG-proteinerna: möjliga prognostiska markörer i vulvarcancer, endometiecancer och orofarynxcancer (Leucine-rich Repeats and immunoglobulin-like domains (LRIGs) proteins: Possible prognostic markers in vulvar squamous cell carcinoma, endometrial carcinoma and oropharyngeal squamous cell carcinoma). Opponent: Kate Cuschieri, University of Edinburgh. Lokal: 1D Hörsal B, T9.

10 november kl 09.00. Haytham Bayadsi: Tumorstromats och demografiska faktorers samband med den metastatiska aggressiviteten hos små differentierade papillära tyroidea cancrar i Sverige (Tumor stromal and demographical factors affecting the metastatic aggressiveness of small differentiated papillary thyroid cancers in Sweden). Opponent: Robert Bränström, Karolinska institutet. Lokal: Hörsalen, Östersunds sjukhus.

17 november kl 13.00. Helena Järemo: Expressionsprofiler av microRNA i benmetastaser från prostatacancer – funktionella effekter av microRNA-23c, -375, and -4328 (MicroRNA expression profiles in prostate cancer bone metastases – functional effects of microRNA-23c, -375, and -4328). Opponent: Guido Jenster, Erasmus University Medical Center, Rotterdam. Lokal: Hörsal B, byggnad 1D, 9 trappor, Tandläkarhögskolan, Norrlands universitetssjukhus.

24 november kl 09.00. Ingela Marklund: Intensiv och uppgiftsspecifik behandling med CI-terapi för nedre extremitet hos personer med stroke – Förbättringar, upplevelser och hälsorelaterad livkvalitet (Lower-Extremity Constraint-Induced Movement Therapy in people with stroke – Improvements, experiences, and health-related quality of life). Opponent: Christina Brogårdh, Lunds universitet. Lokal: Aula Biologica.

1 december kl 09.00. Frida Welander: Blodförtunnande vid njursjukdom (Anticoagulants in kidney disease). Opponent: Marie Evans, Karolinska institutet. Lokal: Aulan, Sundsvalls sjukhus.

1 december kl 10.00. Christoffer Odensten: Olika aspekter av parastomala bråck (Aspects of parastomal hernia). Opponent: Tero Rautio, MD, Oulu University. Lokal: Aulan, Sunderby sjukhus, Luleå.

1 december kl 13.00. Sofia Erelund: Hjärt och Lungfunktion vid sjukdom och hälsa (Heart and Lung Function in Sickness and in Health). Opponent: Carl-Johan Carlhäll, Lunds universitet. Lokal: Bergasalen, Norrlands universitetssjukhus.

8 december kl 09.00. Rasmus Stenmark Persson: Djup hjärnstimulering omkring zona incerta som behandling av skakningar vid Parkinsons sjukdom och Essentiell tremor (Deep Brain Stimulation targeting the caudal Zona incerta as a treatment for Parkinsonian and Essential tremor). Opponent: Alfonso Fasano, University of Toronto. Lokal: Hörsal B, 1D T9.

Uppsala universitet

Se: https://www.medfarm.uu.se/forskning/kommande-disputationer/

Örebro universitet