Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer.
Skicka e-post till sara.holfve@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Göteborg universitet

23 september kl 13.00. Alina Khramova: »The role of glycoproteins in glomerular pathophysiology«. Opponent: Rikke Nörregaard, Aarhus. Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3. (För att minska smittspridning ombeds allmänheten att delta digitalt via länk som kommer senast dagen före disputationen.)

24 september kl 09.00. Andreas Lundin: »Cardiac arrest-an epidemiological perspective on pharmacotherapy and post resuscitation care«. Opponent: Sten Walther, Linköpings universitet. Lokal: Meddelas senare.

1 oktober kl 09.00. Mitra Nadali: »Cardiovascular morbidity and metabolic signatur in patients with rheumatoid arthritis«. Opponent: Elisabet Svenungsson, Karolinska institutet. Lokal: Meddelas senare.

1 oktober kl 13.00. Alexander Lisinski: »On the efficacy and prescription of serotonin reuptake inhibitors«. Opponent: Allan H. Young, Storbritannien.
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3, Sahlgrenska akademin. För att undvika smittspridning är disputationen öppen för allmänheten via streaming.

8 oktober kl 09.00. Maria Siekkeri Vandikas: »Vitamin D and vitamin D-binding protein in psoriasis and effects of treatment«. Opponent: Leena Koulu, Finland. Lokal: Meddelas senare.

8 oktober kl 09.00. Anna Hicke-Roberts: »Changes in prevalence of asthma and allergy in Swedish school children over almost three decades and
factors reducing risk of allergy«. Opponent: Lennart Nilsson, Linköpings univeristet. 
Lokal: Meddelas senare.

8 oktober kl 09.00. Camilla Bergh: »Aspects of bone quality and risk assessments in fracture and elective orthopaedic patients«. Opponent: Karl-Åke Jansson, Karolinska institutet. Lokal: Meddelas senare.

Umeå universitet

30 september kl 09.00. Antonia Boman: »Tidig reumatoid artrit – biomarkörer och hormonella faktorer i relation till sjukdomsprogress« (Early rheumatoid arthritis –biomarkers and hormonal factors in relation to disease progression). Opponent: Inger Gjertsson, Göteborgs universitet. Lokal: Bergasalen målpunkt Q, Norrlands universitetssjukhus.

8 oktober kl 09.00. Josephine Savard: »Tvångsmässig sexuell beteendestörning: Kliniska karakteristika och behandling med Naltrexon« (Compulsive Sexual Behavior Disorder: Clinical characteristics and treatment with naltrexone). Opponent: Soili Lehto, Oslo. Lokal: Psykiatrins sal A, Norrlands universitetssjukhus.

8 oktober kl 13.00. Karna Johansson: »Kroppssammansättning hos vuxna med komplexa medfödda hjärtfel« (Altered body composition in adults with complex congenital heart disease). Opponent: Mats Börjesson, Göteborgs universitet. Lokal: Sal B, 9:an.

15 oktober kl 09.00. Matilda Naesström: »Djup hjärnstimulering som behandling vid tvångssyndrom« (Deep brain stimulation in obsessive-compulsive disorder). Opponent: Keith Matthews, Skottland. Lokal: Sal A, plan 0, byggnad F, NUS.

15 oktober kl 13.00. Andreas Viberg: »Fuchs endoteliala corneala dystrofi – genetisk orsak och som riskfaktor vid gråstarrskirurgi« (Fuchs’ endothelial corneal dystrophy – Genetic aetiology and as a risk factor in cataract surgery). Opponent: Madeleine Zetterberg, Göteborgs universitet. Lokal: Betula.

15 oktober kl 09.00. Emma Nyman: »Mätning av tidig ateroskleros genom ultraljud: metodologiska och kliniska studier« (Ultrasound measurements of subclinical carotid atherosclerosis: methodological and clinical studies). Opponent: Isabel Goncalves, Lunds universitet. Lokal: Bergasalen, Norrlands universitetssjukhus.

26 oktober kl 13.00. Ibadete Bytyci: »Den viktiga rollen för vänster förmaksfunktions parametrar i klinisk praxis« (The important role of left atrial function parameters in clinical practice). Opponent: Roxy Senior, London. Lokal: Sal B, NUS, målpunkt T9.

19 november kl 09.00. Ida Blomqvist: »Psykisk ohälsa hos ungdomar – tidstrender och validering av självskattningsskalor« (Adolescent mental health – time trends and validity of self-report measures). Opponent: Lotte Haverman, Amsterdam. Lokal: Sal A, Psykiatriska kliniken, målpunkt F0, plan 0, NUS.

3 december kl 09.00. Anna Jonsson Holmdahl: »Mineralkortikoidreceptorantagonister vid hjärtsvikt – varför behandlas hjärtsviktspatienter med nedsatt ejektionsfraktion inte med mineralkortikoidreceptorantagonister?« (Mineralocorticoid receptor antagonists in heart failure – why are patients with heart failure with reduced ejection fraction not treated with mineralocorticoid receptor antagonists?). Opponent: Niklas Bergh, Docent, Göteborg universitet. Lokal: Bergasalen

10 december kl 13.00. Johanna Andersson: »Idiopatisk normaltryckshydrocephalus; epidemiologi och diagnostik« (Idiopathic normal pressure hydrocephalus; epidemiology and diagnostics). Opponent: Per Kristian Eide, Norge. Lokal: Betula.

Örebro universitet

24 september kl 09.00. Margitha Björksved: »Open versus Closed exposure of Palatally Displaced Canines: Studies of radiographic canine position, treatment effects, patients’ perception and health economy«. Opponent: Jonathan Sandler, England. Lokal: Hörsal C1, X-huset, Campus USÖ. För att hålla avstånd och minska risken för smittspridning är antalet platser i hörsalen begränsat. Allmänheten ges tillträde i mån av plats. Disputationen kommer kunna följas via länk.

1 oktober kl 09.00. Peter Wildeman: Prosthetic Join Infection of the Hip: Cause and Effect. Opponent: Nils Hailer, Uppsala universitet. Lokal: Hörsal C1, Campus USÖ, X-huset, samt digitalt.

8 oktober kl 10.00. Evelina Pantzar-Castilla: Knee flexion contracture and flexed knee gait in children with Cerebral palsy. Opponent: Piotr Michno, Ryhovs sjukhus Jönköping. Lokal: Hörsal C1, Campus USÖ, X-huset, samt digitalt.

14 oktober kl 09.00. Adam Carstens: Chronic inflammatory bowel diseases – studies of microbiota and its influence. Opponent: Johannes Espolin Roksund Hov, Oslo. Lokal: Hörsal C1, X-huset, Campus USÖ, samt digitalt.

29 oktober kl 09.00. Emanuel Dogan: Endovascular occlusion methods in non-traumatic cardiac arrest. Opponent: Lars Wik, Oslo. Lokal: Hörsal C1, Campus USÖ, X-huset, samt digitalt.

26 november kl 09.00. Susanna Sagerfors: »Infectious keratitis – causative microorganisms and how to detect them«. Opponent: Jesper Hjortdal, Danmark. Lokal: Hörsal C1, X-huset, Campus USÖ, samt digitalt.