Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer.
Skicka e-post till sara.holfve@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Umeå universitet

29 januari kl 09.00, Aula Biologica, Biologihuset, Umeå universitet. Karin Jonsson: »Att veta vad som pågår – situationsmedvetenhet och teamprestation i interprofessionella team« (Knowing what’s going on – situation awareness and team performance in interprofessional teams). Opponent: Petter Aadahl, Norge.

29 januari kl 09.00. Triple Helix, Umeå universitet. Åsa Karlsson: »Teambaserad hemrehabilitering efter höftfraktur bland äldre människor – effekter, upplevelser och påverkan av demens på utfallen«(Team-based home rehabilitation after hip fracture in older adults – effects, experiences and impact of dementia). Opponent: Anna Christina Åberg

5 februari kl 09.00. Triple Helix, Universitetsledningshuset, Umeå universitet. Linda Månsson: »Digital fallprevention för seniorer: Utvärdering av en ny träningsapp samt utveckling av ett självtest för balans och styrka« (Digital fall prevention for older adults: Feasibility of a self-managed exercise application and development of a smartphone self-test for balance and leg strength). Opponent: Rolf Moe-Nilssen, Universitet i Bergen, Norge

5 februari kl 09.00. Butajira room, Department of Epidemiology and Global Health. Julia Schröders: »Åldrande och transitioner: rollen av sociala nätverk för äldres hälsa i Indonesien.« (Aging and transitions: understanding the role of social networks for older adults’ health in Indonesia.) Opponent: Andreas Motel-Klingebiel, Linköping

19 februari kl 09.00. Hörsalen, Östersunds sjukhus. Anna Graipe: »Blödningskomplikationer efter akut koronart syndrom med inriktning på intrakraniell blödning« (Bleeding complications after acute coronary syndrome with special reference to intracranial hemorrhage). Opponent: Joakim Alfredsson.

26 februari kl 09.00. 5B Stora hörsalen. Maria Nilsson: »Tumör Instruerad Normal Vävnad – studier om potentiella tumörmarkörer och terapeutiska mål i tumörens närliggande vävnad i prostata cancer« (Tumor Instructed Normal Tissue – Studies of potential extratumoral biomarkers and therapeutic targets in prostate cancer). Opponent: Kristian Pietras, Lunds universitet

26 februari kl 09.00. Hörsal B, nio trappor, Norrlands universitetssjukhus. Emelie Kristoffersson: »Är det bara jag? Om sexism och rasism i läkarutbildningens vardag. Erfarenheter, förklaringar och strategier bland läkarstudenter« (Is it just me? Sexism and racism in the everyday life of medical education. Experiences, explanations and strategies among medical students). Opponent: Katja Gillander Gådin, Mittuniversitetet

5 mars kl 09.00. Betula, 6M. Ann-Louise Vikberg: »Mitotiskt kinesinliknande protein 1 (MKLP1/KIF23) i ärftlig medfödd dyserythropoietisk anemi typ III och i cancer« (Mitotic Kinesin-Like Protein 1 (MKLP1/KIF23) in hereditary congenital dyserythropoietic anemia type III and in cancer). Opponent: Pontus Aspenström, Uppsala universitet

17 mars kl 13.00. Arena, Campus Skellefteå. Kristina Johansson: »Biomarkörer och risk för intracerebral blödning – befolkningsbaserade studier i norra Sverige« (Biomarkers and risk of intracerebral hemorrhage – Population-based studies in northern Sweden). Opponent: Arne Lindgren, Lunds universitet

25 mars kl 9.00. Triple Helix. Peik Brundin: »Könsskillnader i immunrespons och uttryck av könshormonreceptorer hos friska individer och hos individer med virusinfektion« (Sex differences in immune response and sex hormone receptor expression, in healthy individuals and during viral infection). Opponent: Carl-Johan Treutiger, Karolinska institutet

26 mars kl 09.00. Betula, Norrlands universitetssjukhus. Pernilla Israelsson: »Biologiska mekanismer bakom epitelial äggstockscancers förmåga att inaktivera immunförsvaret« (Mechanisms for immune escape in epithelial ovarian cancer). Opponent: Karin Sundfeldt, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Örebro universitet

28 januari 09:00. Hörsal C1, X-huset, Campus USÖ. Mulugeta Melkie Zegeye: »Interleukin-6 signaling in human vascular endothelial cells: Molecular mechanisms and associations to atherosclerosis«. Opponent: Stefan Rose-John, Tyskland.

29 januari 09:00. Hörsal C1, X-huset, Campus USÖ. Paul Pettersson-Pablo: »Biomarkers of vascular funcion and structure in young, healthy adults«. Opponent: Anders Larsson.

5 februari 09:00. Hörsal C3, X-huset, Campus USÖ. Johan Jendeberg: »Single-energy computed tomography of urinary stones«. Opponent: Anders Magnusson.

19 februari 13:00. Hörsal C1, X-huset, Campus USÖ. (Antalet platser i hörsalen är begränsat; länk för digitalt deltagande – se universitetets hemsida.) Gabriel Sjölin: »Hyperthyroidism – a chronic disease?«. Opponent: Laszlo Hedegüs, Danmark.

Göteborgs universitet

4 februari: kl 09:00. Lokal: Uppgift saknas. Magdalena Vu Minh Arnell: »Neurogenic bladder and bowel dysfunction-incontinence and life situation in adolescent and adults with spina bifida«. Opponent: Einar Arnbjörnsson, Lunds universitet

5 februari: kl 09:00. Lokal: via länk. Eva Angelini: »Postoperative pain management in planned lumbar spine surgery: Implementing strucural changes in a complex healtcare setting«. Opponent: Boel Andersson Gäre, Jönköpings universitet

5 februari: kl 09:00. Lokal: Zoom. Malin Veje: »Tick-born encephalitis-clinical and virological aspects«. Opponent: Randi Eikeland, Krisiansand, Norge

5 februari: kl 09:00. Lokal: via länk. Majda Mehmedovic: »Regulation of Human Mitochondrial Replication and Trascription«. Opponent: Maria Solá, Barcelona, Spanien