Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer.
Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Umeå universitet

1 september, kl 13.00, Hörsal B Unod T 9, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Steffi Jimmy: »Ny RelA-SpoT homolog toxin-antitoxin systems som inhiberar bakteriell tillväxt genom produktion av toxiskt alarmone ppApp« (Novel RelA-SpoT homolog toxin-antitoxin systems that inhibit bacterial growth through production of toxic alarmone ppApp). Fakultetsopponent: Michael T. Laub, USA.

4 september, kl 09.00, Kirurgcentrums bibliotek B91, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Robert Rosenblatt: »Neoadjuvant kemoterapi vid muskelinvasiv urinblåsecancer: studier på behandlingsrespons, tumördränerande lymfknutor och blodtransfusion« (Neoadjuvant chemotherapy in muscle-invasive urinary bladder cancer: studies on treatment response, tumor draining lymph nodes and blood transfusion). Fakultetsopponent: Ralf Peeker.

4 september, kl 09.00, Sal 933, Målpunkt A, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Gabriel Granåsen: »Patient stratification and treatment effects in diseases with disturbed cardiac function«. Fakultetsopponent: Frida Sandberg.

18 september, kl 09.00, N Hörsal N320, Naturvetarhuset, Umeå universitet. Sofia Karlsson: »Samverkan för att rädda liv – Utveckling av beredskap för allvarliga skadehändelser i underjordsgruvor« (Saving lives during major underground mining incidents – Becoming prepared for a collaborative response). Fakultetsopponent: Erna Danielsson.

18 september, kl 09.00, Hörsal Betula, Målpunkt L 0, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Italy Zamir: »Hyperglykemi, nutrition och hälsoutfall hos för tidigt födda barn« (Hyperglycemia, nutrition and health outcomes in preterm infants). Fakultetsopponent: Kathryn Beardsall, England.

18 september, kl 13.00, Hörsalen Snäckan, Östersunds sjukhus. Ina Asklund: »En mobilapp för egenbehandling av urininkontinens. Effekt och upplevelse av behandling« (A mobile app for self-management of urinary incontinence. Treatment effect and user experience). Fakultetsopponent: Siv Mørkved, Norge-

25 september, kl 09.00, Triple Helix, Umeå. Carlos Núñez Otero: »Nya hämmare av Chlamydia trachomatis infektivitet« (Novel inhibitors of Chlamydia trachomatis infectivity). Fakultetsopponent: Patrik Bavoil, USA.

4 december, kl 09.00, Bergasalen, Umeå. Lena Hansson: »När barnets hjärta är sjukt: Påverkan på näring, tillväxt och kroppssammansättning från spädbarnstid till tonår« (When the pediatric heart is affected: Impact on nutrition, growth and body composition from infancy to adolescence). Fakultetsopponent: Tanis Fenton, Kanada.

Uppsala universitet

21 augusti, kl 09.15, A1:111a, Biomedicinskt centrum (BMC), Husargatan 3, Uppsala. Lina Lindfors: »Molecular imaging of diabetic kidney tissue and binding studies of proinsulin C-peptide«. Fakultetsopponent: VFredrik Almqvist.

Örebro universitet

11 september, kl 09.00, Hörsal C1, X-huset, Campus USÖ, Örebro. Aamir Mahdi: »Psychological distress and contentment after primary total knee replacement«. Fakultetsopponent: Olof Sköldenberg.

9 oktober, kl 08.00, Hörsal C1, Campus USÖ, Örebro. Ulrica Thunberg: »Staphylococcus aureus in chronic rhinosinusitis«. Fakultetsopponent: Meddelas senare.

Karolinska institutet

17 juni, kl 09.00, 9Q, Alfred Nobels allé 8, plan 9/ (Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/68795718437). Wedad Hammoudi: »Extensive tooth wear in adults; classification and prosthetic treatment«. Fakultetsopponent: Christel Larsson.

Linköpings universitet

5 juni, kl 09.00, Berzeliussalen, Building 463, Campus US, Linköping. (Via Zoom: Kontakta Andreea Tanasa, andreea.tanasa@liu.se, för att få tillgång till länk till disputationen.) Rikard Tordön: »Preconditions for health and school in out-of-home care«. Fakultetsopponent: Martin Bergström..

Göteborgs universitet

12 juni, kl 13.00, Hälsovetarbacken, hus 2, sal 2119, Göteborg. Jane Hayden: »The effect of intra-abdominal local anaesthetics following major gynaecological surgery. Clinical and experimental studies«. Fakultetsopponent: Johan Raeder, Norge.

Lunds universitet

4 september, kl 13.00, Lokal meddelas senare. Jane Fisher: »Unraveling the immune response in severe infections«. Fakultetsopponent: Christian Østergaard Andersen, Danmark.