Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer.
Skicka e-post till gabor.hont@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Umeå universitet

3 april, kl 09.00, Hörsal B, Unod 9 trappor, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. David Darehed:»Organisatoriska och tidsmässiga faktorers påverkan på svensk strokevård« (The impact of organizational and temporal factors on acute stroke care in Sweden). Fakultetsopponent: Ole Morten Rønning, Norge.

17 april, kl 09.00, Hörsal B, 9 trappor, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Martin Biström: »Miljöfaktorers betydelse för uppkomsten av multipel skleros« (Environmental risk factors for the occurrence of multiple sclerosis). Fakultetsopponent: Kjell-Morten Myhr, Norge.

24 april, kl 09.00, Östersunds sjukhus, Hörsalen Snäckan, Östersund. Marie Byenfeldt: »Ultraljudsbaserad shear wave elastografi av lever, en icke-invasiv metod för utvärdering av leversjukdom« (Ultrasound-based shear wave elastography – a non-invasive method for evaluation of liver disease). Fakultetsopponent: Odd Helge Gilja, Norge.

24 april, kl 09.00, Föreläsningssalen, Falu lasarett, Falun. Junia Joffer: »Hälsa för framtiden. Självskattad hälsa och social status hos ungdomar« (Health for future. Self-rated health and social status among adolescents). Fakultetsopponent: Anna Sarkadi.

24 april, kl 09.00, Sal D. Nian, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Joakim Bergman: »Studier av biologin vid intratekal behndling vid progressiv MS« (Studies of the biology of intrathecal treatment in progressive MS). Fakultetsopponent: Magnus Andersson.

8 maj, kl 09.00, Vårdvetarhusets aula, Umeå. Caroline Fischl: »Åldrandet i ett digitalt samhälle – ett aktivitetsperspektiv på social delaktighet« (Ageing in a digital society – An occupational therapy perspective on social participation). Fakultetsopponent: Maria Haak.

8 maj, kl 09.00, Hörsal 933 Unod B9, Umeå. Julius Semenas: »Molekylära mekanismer av prostatacancer spridning och nya målriktade cancerterapi« (Targeted therapeutic strategies using lipid kinase inhibitors in prostate cancer). Fakultetsopponent: Lukas Kenner, Österrike.

14 maj, kl 13.00, Bio. A 206, Umeå. Roine El-Habta: »Cellterapi för denerverad vävnad« (Cell therapy for denervated tissue). Fakultetsopponent: Antonio Salgado, Portugal.

20 maj, kl 09.00, Hörsal E 04, Målpunkt R-1, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Itay Zamir: »Hyperglykemi, nutrition och hälsoutfall hos tidigt födda barn« (Hyperglycemia, nutrition and health outcomes in preterm infants). Fakultetsopponent: Kathryn Beardsall, England.

29 maj, kl 09.00, Hörsalen, Östersunds sjukhus, Östersund. Karin Kockum: »Bilddiagnostik vid idiopatisk Normaltryckshydrocephalus, Värdet av strukturerad radiologisk utvärdering« (Imaging in idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus, The value of structured radiological evaluation). Fakultetsopponent: Johan Wasselius.

29 maj, kl 13.00, Aulan, Sunderby sjukhus. Louise Öhlund: »Faktorer som påverkar den farmakologiska behandlingen vid bipolär sjukdom« (Factors affecting the pharmacological treatment of bipolar disorder). Fakultetsopponent: Allan Young, England.

5 juni, kl 09.00, Föreläsningssal A, Unod T9 målpunkt T, 9 trappor, Norrlands universitetssjukhus. Annika Winsnes: »Utvärdering av en experimentell modell efter utfall av operation för bukväggsbråck« (Evaluating an experimental model consecutive to abdominal wall hernia repair outcome). Fakultetsopponent: Henrik Thorlacius.

12 juni, kl 09.00, Aula Anatomica, Umeå universitet, Umeå. Veronica Lundberg: »Barn med Juvenil Idiopatisk Artrit: Hälso-relaterad livskvalitet och delaktighet inom hälso- och sjukvården« (Children with Juvenile Idiopathic Arthritis: Health-related quality of life and participation in healthcare encounters). Fakultetsopponent: Eva Broström.

18 september, kl 13.00, Hörsalen Snäckan, Östersunds sjukhus. Ina Asklund: »En mobilapp för egenbehandling av urininkontinens. Effekt och upplevelse av behandling« (A mobile app for self-management of urinary incontinence. Treatment effect and user experience). Fakultetsopponent: Siv Mørkved, Norge.

Uppsala universitet

16 april, kl 09.00, Bertil Hammersalen, Blåsenhus, von Kraemers allé 1, Uppsala. Richard Ssegonja: »Effectiveness and cost-effectiveness of indicated preventive interventions for depression in adolescents: An application of health economics methods«. Fakultetsopponent: Jeffrey Hoch, USA.

17 april, kl 09.00, Sal IV, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala. Riina Aarnio: »Self-sampling for HPV testing in primary cervical screening: Including clinical and health economic aspects«. Fakultetsopponent: Christer Borgfeldt.

17 april, kl 13.00, H:son-Holmdahlsalen, Akademiska sjukhuset, Ing 100 2 tr, Uppsala. Markus Fahlström: »On potentials and limitations of perfusion MRI in neurological disorders«. Fakultetsopponent: Adam Espe Hansen, Danmark.

23 april, kl 13.00, H:son-Holmdahlsalen, Akademiska sjukhuset, Ing 100 2 tr, Uppsala. Björn Hernefalk: »Surgical treatment of pelvic ring injuries and acetabular fractures: Aspects on patient-reported outcome«. Fakultetsopponent: Anna Tötterman.

Örebro universitet

23 april, kl 09.00, Hörsal C3, X-huset, campus USÖ, Örebro universitet. Marianthi Sakellari: »Functional analysis of the proteasome in eukaryotic organisms«. Fakultetsopponent: Richard G.A. Faragher, England.

15 maj, kl 09.00, Hörsal C2, X-huset, campus USÖ, Örebro universitet. Lovisa Bergengren: »Cervical screening with primary HPV – from research to clinical effectiveness«. Fakultetsopponent: Matts Olovsson.

28 maj, kl 13:15, Hörsal C2, Campus USÖ, Örebro universitet. Ruzan Udumyan: »Stress susceptibility, beta-blocker use and cancer survival«. Fakultetsopponent: Edoardo Botteri, Norge.

29 maj, kl 09.00, Hörsal C1, X-huset, campus USÖ, Örebro universitet. Anna Lange: »SLPI and soluble BTLA as immunological in servere bacterial infections«. Fakultetsopponent: Peter Bergman.

29 maj, kl 09.00, Hörsal C3, X-huset, campus USÖ, Örebro universitet. Mustafa Raoof: »Long-term effects of gastric bypass on quality of life and bone mineral density«. Fakultetsopponent: Tom Mala, Norge.

Karolinska institutet

3 april, kl 09.15, Biomedicum 1, Solnavägen 9, Karolinska institutet, Campus Solna. Michaela Sundqvist: »The role of dietary nitrate in regulation of blood pressure and metabolism«. Fakultetsopponent: Jeremy Spencer, England.

6 april, kl 10.00, Delta via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/166294658?pwd=aDdsSkxyeERheEs5ZU1tN0prRVlFQT09. Meeting ID: 166 294 658, Password: 680904. Evangelia Tserga: »Synaptic uncoupling in the mouse cochlea induced by noise or cisplatin and its clinical relevance«. Fakultetsopponent: Rochellys Diaz Heijtz.

Linköpings universitet

3 april, kl 13.00, K1, Kåkenhus, Campus Norrköping. Digitalt via Zoom: https://liu-se.zoom.us/j/589969830. Therese Bielsten: »Doing things together. Towards a health-promoting approach to couples’ relationships and everyday life in dementia«. Fakultetsopponent: Anna-Karin Edberg.

17 april, kl 09.00, Eken, Hus 421, Campus, Linköpings universitet. Johan Zötterman: »Laser speckle contrast imaging in reconstructive surgery«. Fakultetsopponent: Henry Svensson.

Göteborgs universitet

3 april, kl 09.00, Lokal meddelas senare. Ellen Lindell: »Dizziness and Benign Paroxysmal Pisitional Vertigo (BPPV) among older adults-Health-related quality of life and associating factors«. Fakultetsopponent: Mikael Karlberg.

17 april, kl 09.00, Lokal meddelas senare. Axel Öhlin: »Femoroacetabular impingement syndome – Outcomes of arthroscopic hip surgerys«. Fakultetsopponent: Per Hölmich, Danmark.

17 april, kl 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Johanna Stenqvist: »Functional studies of purinergic and cholinergic interactions in the rat urinary bladder-Characterization of ATP-evoked urothelial release of acetylcholine«. Fakultetsopponent: Bengt-Olof Nilsson.

23 april, kl 09.00, Lokal meddelas senare. Dilip Kumar Malipatlolla: »Dizziness and Benign Paroxysmal Pisitional Vertigo (BPPV) among older adults-Health-related quality of life and associating factors«. Fakultetsopponent: Hannelouise Kissow, Danmark.

24 april, kl 09.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Maria Lycke: »Clinical implementation of novel diagnostic biomarkers for epithelial ovarian cancer – Can we improve diagnosis?«. Fakultetsopponent: Angelique Flöter-Rådestad.

24 april, kl 09.00, Lokal meddelas senare. Catharina Parai: »Measurement of outcome in lumbar spine surgery. Validity and interpretability of frequently used outcome measures in the Swespine register«. Fakultetsopponent: Teija Lund, Finland.

24 april, kl 13.00, Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg. Henrik Djerf: »Invasive treatment for intermittent claudication – clinical outcomes and cost-effectiveness«. Fakultetsopponent: Jan Holst.

Lunds universitet

3 april, kl 09.00, Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17 i Lund. Sabrina Hsiung: »Tissue repair responses and integrity of the atherosclerotic plaque«. Fakultetsopponent: Marie-Luce Bochaton-Piallat, Schweiz.

3 april, kl 09.00, Alwallhuset, Föreläsningssalen, 1 tr, Barngatan 2, Skånes universitetssjukhus i Lund. Kerstin Ivarsson: »Hyperparathyroidism and parathyroidectomy in patients on renal replacement therapy«. Fakultetsopponent: Inga-Lena Nilsson.

3 april, kl 13.00, Belfragesalen, BMC D15, Klinikgatan 32 i Lund. Mohamad N. Ali: »On mechanisms modulating pulmonary innate immunity and tissueiInjury«. Fakultetsopponent: Apostolos Bossios.