Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer.
Skicka e-post till sara.holfve@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Göteborgs universitet

8 december kl 09.00. Bani Ahluwalia: Aloe barbadensis Mill as therapeutic option for irritable bowel syndrome-properties, bioactivity and mode of action. Opponent: Daisy Jonkers, Maastricht University, Nederländerna. Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3.

9 december kl 09.00. Johanna Blomstrand: Recovery after surgically treated distal radius fracture. Aspects of evaluation and rehabilitation. Opponent: Simon Farnebo, Linköpings universitet. Lokal: Plats meddelas senare.

9 december kl 09.00. Alma Nordenakjöld Syrous: Aspects of decisions to withhold and withdraw life-sustaining treatment in intensive care. Opponent: Mikael Bodelsson, Lunds universitet. Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3.

9 december kl 13.00. Darko Sarovic: A multimodel approach toward the biological categorization of autism. Development of theoretical models, classification methods, and biomarkers. Opponent: Kajsa Igelström, Linköpings universitet. Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3.

9 december kl 13.00. Markus Johansson: Human stem cell-based in vitro model of cardiac hypertrophy. Opponent: Chris Denning, University of Nottingham, Storbritannien. Lokal: Konferenslokal vån 5, Biotech-huset, Arvid Wallgrens Backe 20.

13 december kl 13.00. Zamxam Mahamud: Acquired epilepsy in Multiple sclerosis: a nationwide register-based investigation into prognosis and treatment. Opponent: Karl Björnar Alstadhaug, Norges arktiske univeritet, Tromsö, Norge. Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3.

14 december kl 09.00. Iva Johansson: Studies of molecular features and novel prognostic biomarkers of cutaneous melanoma. Opponent: Johan Botlind, Uppsala universitet. Lokal: Hörsal Åke Göransson, Medicinaregatan 11, (2:a vån), Göteborg.

15 december kl 09.00. Kara Schneider: Defining the pathways involved in spatial protein quality control in Saccharomyces cerevisiae. Opponent: Elcin Ünal, University of California, USA. Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3. Länk till Zoom meddelas en dag före disputation.

15 december kl 13.00. Vasu Sah: Novel immunotherapies for metastatic uveal melanoma. From bench to clinical biomarkers. Opponent: Andreas Lundqvist, Karolinska institutet. Hörsal K Isaksson (M106), Medicinareberget, Medicinaregatna 16.

16 december kl 09.00. Guo-Qiang Zhang: Female sex hormones and health outcomes in women with specifik focus on asthma. Opponent: Klaus Bönnelykke, University of Copenhagen, Danmark. Lokal: Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A.

16 december kl 13.00. Mikael Boberg: Oral eflornithine treatment of late-stage human African trypanosomiasis. Opponent: Charlotte Kloft, Freie Universität Berling, Tyskland. Lokal: Sal Europa, Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20 A.

19 december kl 09.00. Paul Holmström: Combining Action Research and System Dynamics to facilitate-change and improvement processes in healthcare. Opponent: Susan Howick, University of Strathclyde, Storbritannien. Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Karolinska institutet

Se: https://nyheter.ki.se/ki-kalendern

Linköpings universitet

Se: https://liu.se/forskning/disputationer

Lunds universitet

Umeå universitet

9 december kl 09.00. Septi Kurnia Lestari: Aktivt och hälsosamt åldrande i Europa – betydelsen av sociala relationer (Active and healthy aging in Europe, Significance of social relationships). Opponent: Mikael Rostila, Stockholms universitet. Lokal: Sal Q0, Bergasalen Norrlands universitetssjukhus.

9 december kl 13.00. Tommy Lidström: Immunosuppresiva och metastasfrämjande matrsomproteiner i pankreascancer – effekten av galectin-4 och SERPINB5 (Immunosuppresive and metastasis-promoting matrisome proteins in pancreatic cancer – The role of galectin-4 and SERPINB5). Opponent: Andreas Lundqvist, Karolinska institutet. Lokal: Hörsal B, 9tr.

13 december kl 09.00. Cyrinne Achour: Kanoniska och icke-kanoniska funktioner av METTL3 vid bröstcancer (Canonical and non-canonical functions of METTL3 in breast cancer). Opponent: Jean-Yves Roignant, Université de Lausanne. Lokal: Major Groove, Department of Molecular Biology, University hospital area, building 6 L, Umeå University.

15 december kl 09.00. Otto Lilja-Lund: En populationsbaserad studie om neuropsykologiska och morfologiska tecken på idiopatisk normaltryckshydrocefalus (A population-based study on neuropsychological and morphological signs of idiopathic normal pressure hydrocephalus). Opponent: Magnus Tisell, Göteborgs universitet. Lokal: Hörsalen Snäckan, Östersunds sjukhus.

16 december kl 09.00. Jenny Larsson: Populations-baserade studier om högre ordningens gångstörningar och hydrocefalus med fokus på ventrikelmorfometri i hjärnan och utfall av shuntkirurgi (Population-based studies of higher-level gait disorders and hydrocephalus focused on brain ventricular morphometry and patient outcomes following shunt surgery). Opponent: Uwe Kehler, Asklepios Klinik Hamburg Altona. Lokal: Bergasalen, NUS.

16 december kl 13.00. Emmy Borgmästars: På jakt efter tidiga biomarkörer i bukspottkörtelcancer med hjälp av multi-omik och bioinformatik (In search of early biomarkers in pancreatic ductal adenocarcinoma using multi-omics and bioinformatics). Opponent: Stefan Enroth, Uppsala universitet. Lokal: Sal B, 9 tr, NUS.

20 januari kl 13.00. Mikael Emsing: Konflikthantering och mental hälsa bland svenska poliser och polisstudenter (Conflict management and mental health among Swedish police officers and recruits). Opponent: Brita Bjoreklo, Police Academy Oslo. Lokal: Beteendevetarhuset Sal NBET.A.101.

26 januari kl 09.00. Carolina Hawranek: Någon måste berätta för dem – Om informationsspridning av ärftlig cancerrisk i Sverige (Someone has to tell them – Exploring hereditary cancer risk disclosure in Sweden). Opponent: Maria Katapodi, University of Basel, Switzerland. Lokal: Aula Biologica, Biologihuset, Umeå universitet.

27 januari kl 09.00. Jonas Eriksson Ström: Epigenetiska och immunologiska förändringar vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) (Epigenetic changes and immunological features of chronic obstructive pulmonary disease (COPD)). Opponent: Leonardo M Fabbri, University of Ferrara, Italien. Lokal: Triple Helix, Universitetsledningshuset.

28 februari kl 09.00. Lina Zhao: Akut respons vid syrebrist i C. elegans (Acute oxygen response in C. elegans). Opponent: QueeLim Ch’ng, King’s college, London. Lokal: Auditorium NAT.D.450.

17 mars kl 09.00. Maria Björmsjö: Kliniska effekter vid minskat järninnehåll och tillägg av bovint laktoferrin i modersmjölksersättning (Clinical effects of reduced iron content and fortification with bovine lactoferrin in infant formula). Opponent: Mary Fewtrell, University College London, UK. Lokal: Hörsal UB.A.230-Lindellhallen. 

23 mars kl 13.00. Ingrid Lieber: Affektiva sjukdomar och deras behandling – implikationer sköldkörtelns funktion (Affective disorders and their treatments ­– implications for thyroid function). Opponent: John Mc Grath, University of Queensland, Australia. Lokal: Lecture Hall (Aulan), Sunderby Hospital, Luleå.

24 mars kl 09.00. Izabela Blaszczyk: Bedömning och behandling av övre extremitet hos patienter med cerebral pares (Upper limb assessment and treatment in cerebral palsy). Opponent: Ann van Heest, University of Minnesota. Lokal: E04, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

5 maj kl 09.00. Malin Huber: Att brista och att läka, bäckenbotten efter förlossning (»To tear and to heal« – Pelvic floor dysfunction in childbirth). Opponent: Kjell Å. Salvesen, NTNU, Norge. Lokal: Hörsalen Östersunds sjukhus Region Jämtland Härjedalen.

15 maj kl 09.00. Mattias Stålnacke: Kognitiv funktion, livskvalitet och funktionella nätverk: Före och efter neurokirurgi (Cognitive function, quality of life and functional networks: Before and after neurosurgery). Opponent: Kenneth Hugdahl, Universitetet i Bergen, Norge. Lokal: Betula.

2 juni kl 09.00. Marcel Ballin: Fysisk aktivitet, visceralt fett och kardiovaskulär sjukdom hos äldre personer – samband och effekter (Physical activity, visceral adipose tissue, and cardiovascular disease in older adults – associations and effects). Opponent: Maria Hagströmer, Karolinska institutet. Lokal: Aula Biologica, Biologihuset.

Uppsala universitet

Se: https://www.medfarm.uu.se/forskning/kommande-disputationer/

Örebro universitet

9 december kl 09.00. Lisa Rådman: Effects of electrical accidents: occupational and health perspectives. Opponent: Finn Nilson, Karlstads universitet. Lokal: Hörsal C1, X-huset, Campus USÖ.

20 januari kl 13.00. Simon Jarrick: Immunoglobulin A nephropathy and disease complications – register studies. Opponent: Colin C Geddes, NHS Greater Glasgow and Clyde. Lokal: Hörsal C1, X-huset, Campus USÖ.