Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer.
Skicka e-post till sara.holfve@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Umeå universitet

12 maj kl 09.00. Lokal: Betula, Norrlands universitetssjukhus + Zoom. Madelene Holmgren: »4D-flödes MR och modellering för att bedöma cerebral arteriell hemodynamik: Metodutveckling och utvärdering, med implementation hos patienter med symptomatisk karotisstenos« (4D flow MRI and modelling to assess cerebral arterial hemodynamics: Method development and evaluation, with implementation in patients with symptomatic carotid stenosis). Opponent: Ronnie Wirestam, Lunds universitet

19 maj kl 09.00. Lokal: Triple Helix, Samverkanshuset. Albin Stjernbrandt: »Köldexponering och hälsa: En studie av neurologiska och vaskulära handsymptom i norra Sverige« (Cold exposure and health: A study on neurological and vascular hand symptoms in northern Sweden). Opponent: Ellen Jørum, Oslo

21 maj kl 09.00. Lokal: Hörsalen, Östersunds sjukhus. Anders Ulvenstam: »Kardiovaskulära händelser efter akut koronart syndrom med fokus på ischemisk stroke« (Cardiovascular events after coronary syndrome with special reference to ischemic stroke). Opponent: Per Tornvall, Karolinska institutet

21 maj kl 13.00. Lokal: Triple Helix. Erik Hedström: »Frakturer hos barn och unga, en populationsbaserad studie från norra Sverige«                                     (Fractures in Children, a population based study from northern Sweden). Opponent: Lucie LaFlamme, Karolinska institutet

28 maj kl 09.00. Lokal: Hörsalen, Östersunds sjukhus, samt digitalt via MS Teams och Youtube. Tommie Irewall: »Prevalens och incidens av och riskfaktorer för astma och ansträngningsutlöst larynxobstruktion hos elitkonditionsidrottare« (Prevalence and incidence of and risk factors for asthma and exercise-induced laryngeal obstruction among elite endurance athletes). Opponent: James Hull, London

3 juni kl 09.00. Lokal: Betula + Zoom. Torben Wilms: »Skivepitelcancer i huvud- halsområdet, med fokus på Epstein Barr virus, PD-L1 och lipoproteiner i serum« (Squamous cell carcinoma of the head and neck, focusing on Epstein-Barr-virus, programmed death-ligand 1 and serum lipoproteins). Opponent: Keith Hunter, Storbritannien

4 juni kl 09.00. Lokal: Hörsal Betula, Målpunkt L0, Norrlands universitetssjukhus. Tomas Bäcklund: »Metoder för klinisk bedömning av balans och gång. Utveckling och validering av bärbara system och sensorer för mätning av motorisk kontroll vid idiopatisk normaltryckshydrocefalus. « (Methods for clinical assessment of balance and gait. Development and validation of wearable systems and sensors for the measurement of motor control in idiopathic normal pressure hydrocephalus). Opponent: Kaj Lindekrantz, Högskolan i Borås

4 juni kl 09.00. Lokal: Betula auditoriet, byggnad 6M, Norrlands universitetssjukhus. Maria Burman: »Undernäring och fetma hos äldre enligt Mini Nutritional Assessment och Body Mass Index: förekomst, mortalitet och urinvägsinfektioner« (Malnutrition and obesity among older adults, assessed by Mini Nutritional Assessment and the body mass index, respectively: prevalence and associations with mortality and urinary tract infection). Opponent: Tommy Cederholm, Uppsala universitet

4 juni kl 13.00. Lokal: Triple Helix. Linda Spinord: »Multimodal rehabilitering för patienter med långvarig smärta i norra Sverige« (Multimodal rehabilitation for patients with chronic pain in northern Sweden). Opponent: Stefan Bergman, Göteborgs universitet

4 juni kl 13.00. Lokal: Zoom och rum Butajira, institutionen för epidemiologi och global hälsa. Anne Gotfredsen: »Komplexa rum för gemenskap – ungas könade erfarenheter av stressfaktorer inom ramen för fritid på landsbygden« (Carving out collective spaces – exploring the complexities of gender and everyday stressors within rural youth leisure). Opponent: Sanna Aaltonen, Finland

11 juni kl 09:00. Lokal: Sal B, 9:an Norrlands universitetssjukhus. Karna Johansson: »Kroppssammansättning hos vuxna med komplexa medfödda hjärtfel« (Altered bodycomposition in adults with complex congenital heart disease). Opponent: Mats Börjesson, Göteborg

11 juni kl 13.00. Lokal: Betula, Byggnad 6 M plan 0, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Ioannis Gkekas: »Defekter i mismatch repair vid kolorektal cancer« (Mismatch Repair Deficiency in Colorectal Cancer). Opponent: Christian Sturesson, Karolinska institutet

Örebro universitet

23 april 09:00. Lokal: Hörsal C1, X-huset, Campus USÖ. (Antalet platser i hörsalen är begränsat; länk för digitalt deltagande – se universitetets hemsida.) Jenny Seilitz: »The gastrointestinal tract in cardiac anaesthesia and intensive care. Clinical and experimental studies.« Opponent: Sten Rubertsson, Uppsala universitet

21 maj kl 13.00. Lokal: Hörsal C3, Campus USÖ + digitalt. Maria Fogelkvist: »Body image in patients with residual eating disorder symptoms: treatment effects of acceptance and commitment therapy and participant´s reflections«. Opponent: Carolina Lunde, Götebog

3 juni kl 09.00. Lokal: Hörsal C1, X-huset, Campus USÖ. (Antalet platser i hörsalen är begränsat; länk för digitalt deltagande – se universitetets hemsida.) Wiebke Falk: »Epidural Analgesia for Colorectal Cancer Surgery: Experimental and Clinical studies.« Opponent: Jonas Åkeson, Lund

4 juni kl 09.00. Lokal: Hörsal C1, X-huset, Campus USÖ. (Antalet platser i hörsalen är begränsat; länk för digitalt deltagande – se universitetets hemsida.) Anneli Andersson: »How is ADHD associated with comorbidities and health related outcomes? The role of familiar factors and ADHD during pregnancy«. Opponent: Eva Billstedt, Göteborgs universitet

9 juni kl 09.00: Lokal: Hörsal C1, X-huset, Campus USÖ. (Antalet platser i hörsalen är begränsat; länk för digitalt deltagande – se universitetets hemsida.) Ioannis Oikonomakis: »Anastomotic leakage in colorectal surgery – early diagnosis and treatment with stent«. Opponent: Pär Myrelid, Linköping

Göteborgs universitet

23 april kl 09.00. Lokal: Hörsal Arvid Carlsson-för att undvika smittspridning är disputationen öppen för allmänheten för streaming, se länk som annonseras i institutionens kalender. Mats Ribbe: »Alzheimer’s disease and vascular cognitive impairment in population-based studies«. Opponent: Sölve Elmståhl, Lunds universitet

23 april kl 13.00. Lokal: disputationen öppen för allmänheten via streaming, se länk som annonseras i institutionens kalender. Jorge Arroyo Vázquez: »Stent treatment of perforated duodenal ulcer – physiology and clinical aspects«. Opponent: Urban Arnelo, Umeå univeristet

23 april kl 13.00. Lokal: Gösta Sandels, Medicinaregatan 9, åskådare ombeds att delta via länk. Rebecca Andersson: »On chaperone co-operation in temporal and spatial protein quality control«. Opponent: Mark S. Hipp, Nederländerna

30 april kl 09.00. Lokal: disputationen öppen för allmänheten via streaming, se länk som annonseras i institutionens kalender. Marizela Kljajic: »Neuropsychological outcomes and health-related quality of life of children operated for nonsyndromic craniosynostosis«. Opponent: Erik Domellöf, Umeå universitet

5 maj kl 09.00. Lokal: Endast deltagande via länk som publiceras några dagar före. Linus Lilja: »Assessment of neurological prognosis after cardiac arrest – clinical and neurophysiologial aspects«. Opponent: Eldar Söreide, Bergen

6 maj kl 09.00. Vignir Sigurdsson: »Young adults with childhood-onset inflammatory bowel disease; Aspects of bone mineral density, body composition and physical exercise«. Opponent: Jörgen Jahnsen, Oslo

6 maj kl 09.00. Lokal: Hörsal Arvid Carlsson. För att undvika smittspridning är mötet öppet för allmänheten via streaming, se länk som annonseras i institutionens kalender. Sara Vive: »Enriched, task specific therapy in the chronic fase after stroke«. Opponent: Christina Brogårdh, Lunds universitet

7 maj kl 09.00. Lokal: Endast deltagande via länk som publiceras några dagar före. Anna Lindfors: »Robotic Surgery for Endometrial Cancer«. Opponent: John Boggess, USA

7 maj kl 09.00. Lokal: Medicinareberget, Medicinaregatan 1-11, TBA. Åskådare ombeds delta via länk. Jenny Nyqvist: »Multiple primary malignancies in breast cancer patients. From population study to genetics«. Opponent: Jonas Manjer, Lunds Universitet

12 maj kl 09.00. Lokal:  Endast deltagande via länk som publiceras några dagar före. Kimia Kohestami: »MRI as a screening tool for prostate cancer«. Opponent: Lars Henningsohn, Karolinska institutet