Krister Hanner stod åtalad för att i strid med läkemedelslagen ha sålt nikotintuggummi och -plåster i sin hälsokostbutik 2001. Han hade erkänt gärningen men hävdade att det svenska apoteksmonopolet stred mot EG-rätten och att lagen därför inte är tillämpbar. Efter att ha bett om ett förhandsbesked från EG-domstolen har också Stockholms tingsrätt kommit fram till samma sak och ogillar därmed åtalet.
EG-domstolens utlåtande som kom i slutet av maj fick regeringen och Apoteket AB att vidta åtgärder som bland annat gäller urvalssystem vid upphandling av varor. Såväl regeringen som Apoteket menar att monopolet därmed fungerar i enlighet med EG-rätten.
Men betyder det också förbud för andra aktörer att sälja receptfria läkemedel, till exempel nikotinplåster?
– Ja, svarar Apotekets VD Stefan Carlsson utan att tveka.
Ica, som står i startgroparna för läkemedelsförsäljning är dock av en annan åsikt.
– Den här domen visar att det inte är olagligt att sälja receptfria läkemedel, säger Johan Wiklund, affärsutvecklare på Ica.
I samband med att Hanner-domen offentliggjordes lämnade Ica, och även andra företrädare för dagligvaruhandel, in en ansökan till Läkemedelsverket om att få sälja receptfria läkemedel i sina butiker. Men Läkemedelsverket meddelar att förutsättningarna för försäljning av läkemedel inte har förändrats, däremot avvaktar man frågan om just nikotinläkemedel som väntas ingå i en utredning som regeringen har aviserat tillsätts efter sommaren.
Johan Wiklund säger att Ica-handlarna inte vill sälja läkemedel utan lagstiftning och att Ica erbjudit regeringen att samarbeta kring ett fungerande regelverk.
– Men regeringen måste vara lite mer tillmötesgående. Frågan har utretts gång på gång, nu vill vi att man gör något, annars finns risk att ilskan och frustrationen med tiden blir för stor.
Om det betyder att någon handlare tröttnar och börjar sälja magnecyl på eget bevåg vill han inte riktigt svara på. Eva Nilsson Bågenholm tror däremot att det inte dröjer länge innan någon prövar.
Så det återstår att se om handlarna hörsammar Stefan Carlssons vädjan.
– Visa lite tålamod och avvakta lagstiftningen som gäller nikotinläkemedel.