Redan 2001 pekade Malin Ridell och Lars Olof Larsson, i en av dessa artiklar, på behovet av god beredskap och förebyggande åtgärder för utbrott av tuberkulos i Sverige. Detta med anledning av ett utbrott i en skola i England, där man fann tuberkulos hos 50 personer.

Läs mer:
»Omfattande utbrott av tuberkulos bland engelska skolelever«
Läkartidningen 2001 nr 34, s 3543
»Tuberkulos-situationen oroar«
Läkartidningen 2002 nr 23, s 2616
»Resistent tuberkulos sprids i Sverige«
Läkartidningen 2002 nr 23, s 2618
»Positiv tuberkulinreaktion hos barn: från livförsäkring till tickande bomb«
Läkartidningen 2004 nr 18, s 1604