Läs mer:
»Framtidens läkarroll kräver personligt engagemang«

»Den desillusionerade doktorn«

»Att inte må bra – är det sjukdom?«

»Vems behov går först – patientens eller samhällets?«