I VRISS-projektet (Vårdrelaterade infektioner ska stoppas), som startats av Sveriges kommuner och landsting, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag och Socialstyrelsen, har ingått 21 team runt om i Landet. Några exempel var teamen finns: Njurmedicin vid Sahlgrenska, Ortopeden, Västerviks sjukhus, Neurokirurgen, Linköpings Universitetssjukhus, Intensivvården, Södersjukhuset i Stockholm.
Inom kort, i januarti 2006, börjar VRISS II. Anmälningstiden går ut den 14 oktober.
Mer information om slutrapporterna i VRISS-projektet samt ansökan till VRISS II finns på http://www.skl.se/VRISS . Svarar på frågor gör projektledaren, Sonia Wallin, sonia.wallin@skl.se