Den patientsäkerhetskonferens som just hållits (se artikel på sid 2763) var den andra i ordningen. Den första hölls 2003/2004.
Arrangörer var Sveriges kommuner och landsting, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) och Socialstyrelsen i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening, Vårdförbundet, Svenska läkaresällskapet samt Sveriges läkarförbund.
Redan nu är det klart att dessa organisationer ordnar en tredje nationell konferens om patientsäkerhet. Den hålls i Stockholm den 30–31 januari 2007.