För samtliga ångestsyndrom, till exempel paniksyndrom, fobi eller tvångssyndrom, finns behandlingsmetoder med dokumenterad effekt. Med undantag för specifika fobier är effekterna av behandling måttliga. Symtomen lindras, men upphör sällan helt och återkommer, med få undantag, när behandlingen avslutats. Det visar en systematisk litteraturöversikt från SBU. Där framgår också att det finns en klar risk att patienter med ångestsyndrom får fel diagnos, utreds i onödan för andra sjukdomar och erbjuds behandling som inte ger bästa möjliga effekt.
»Läs rapporten på www.sbu.se«