Från och med den första september ska återkommande korttidsfrånvaro på grund av sjukdom utredas för dem som är anställda vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område Sahlgrenska. När någon är sjuk ska chefen räkna baklänges ett år och summera antalet sjuktillfällen. Om detta visar att den anställda varit sjuk mer än tre gånger ska en rehabiliteringsutredning initieras. Nästa gång den anställda är sjuk krävs läkarintyg redan från första dagen. Anders Nilsson, handkirurg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område Sahlgrenska, och Läkarföreningens ombud på sjukhuset, säger att det är positivt att arbetsgivaren arbetat fram en handlingsplan för att få ner korttidsfrånvaron men att det är ett krav från fackets sida att resurser skjuts till för rehabiliteringsutredningarna och också för intygen.
– Jag tror inte att man kan förvänta sig att distriktsläkarna bistår med förstadagsintygen, det måste man från arbetsgivarens håll se till att det finns resurser till på sjukhuset, säger han.
– Men jag tror kanske inte man har tänkt så långt, lägger han till.
Personalchefen Anne Skånberg säger att förstadagsintygen är primärvårdens ansvar, och räcker inte den till finns privata alternativ. Hon är inte orolig för att det skulle bli något problem med intygen.
– Får man inte tid hos läkaren samma dag så går det nog dagen efter, då får man väl resonera med sin chef om det.
Inte heller håller hon med Anders Nilsson om att det skulle behövas extra resurser för rehabiliteringsutredningarna.
– Det här är egentligen inget nytt uppdrag, det skulle ha utförts tidigare också.
Vad hon syftar på är den möjlighet som enligt avtal funnits att göra utredningar vid upprepad frånvaro och därefter kräva förstadagsintyg. Hur många som verkligen gjort det finns inte några siffror på.
Anders Nilsson tycker också att det är lite snävt att starta en rehabiliteringsutredning redan vid fjärde sjuktillfället och kräva förstadagsintyg från femte.
– Problemen kan vara att man har småbarn eller migrän. Men det kan också vara dålig arbetsmiljö, och då är det viktigt att ta itu med ledarskapet innan man attackerar individen och kräver förstadagsintyg, säger Anders Nilsson.
Han vill emellertid poängtera att korttidsfrånvaro är väldigt sällsynt bland läkarna i synnerhet och övriga Saco-anslutna i allmänhet.
– Det här är mer en principfråga för läkarföreningen.

600 korttidssjuka

Personalavdelningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset gick igenom de anställdas alla sjukfrånvarotillfällen på mellan en och fem dagar från februari 2004 till februari 2005. 2 500 personer hade varit korttidssjukskrivna en eller flera gånger under perioden. Av dem hade 600 personer varit borta mellan 4 och 18 tillfällen.