– Jag skulle inte rekommendera någon att stanna kvar hos oss, sade Carl-Viggo Östlund, styrelseordförande i Salus Ansvars livbolag, samt VD i moderbolaget Salus Ansvar, då uppgörelsen med SEB Trygg Liv offentliggjordes.
För de omkring 60 000 kunder som berörs, 52 000 pensionssparare plus 8 000 sparare som idag får ut sin pension, ska övergången till SEB Trygg Liv medföra ökad trygghet på sikt. Majoriteten av spararna består förvisso inte av läkare, men det är läkarkollektivet som tillsammans bidrar till den största delen, närmare 80 procent, av livbolagets kapital.
Bakgrunden till Carl-Viggo Östlunds dystra framtidsscenario för dem som väljer att stanna i Salus Ansvars livbolag, är sviterna efter tidigare börsnedgångar i början av 2000-talet och den nuvarande låga räntenivån. Då en stor del av företagets placeringar är i räntebärande papper blir det svårt för livbolaget att infria den garanterade avkastningen till företagets kunder på 3–5 procent.

Stanna kvar inget alternativ
Att stanna kvar som kund i livbolaget tycks dock inte vara något alternativ. Avtalet med SEB Trygg Liv innebär att samtliga av de aktuella kunderna i Salus Ansvar ska flyttas över till den tidigare konkurrenten, och om tre år ska eventuella kvarvarande kunder i livbolaget på nytt uppmuntras att flytta över till SEB Trygg Liv.
Enligt avtalet så kommer SEB Trygg Liv under hösten att överta även Salus Ansvar Grupplivförsäkringsaktiebolag. För livbolaget återstår sedan inte mycket mer än försäljning av pensionsprodukter åt SEB Trygg Liv till tydligt avgränsade kundgrupper, mot provision.
SEB Trygg Liv erbjuder sina nya kunder från Salus Ansvar något som företaget kallar garantiförsäkring, vilken ska garantera spararna minst 90 procent av insatt premie även om aktiebörsen inte går bra. Det är en garanti som ska omprövas efter fem år.
Samtliga kunder i Salus Ansvars livbolag har nu kontaktats via brev om »erbjudandet« att byta bolag. Sedan ska samtliga successivt kontaktas igen, för att alla kunder på sikt ska acceptera överflytten.
– Visst, det är inte mycket till val som vi erbjuder. Men så ser situationen ut idag, sade Carl-Viggo Östlund då uppgörelsen presenterades.