Det var efter larm från Apoteket AB om nya kraftiga hamstringstendenser som Läkemedelsverket måndagen den 24 oktober beslutade om att maximera utlämningen av Tamiflu.

– Om den ökade rekvisitionen skulle sprida sig skulle man kunna få brist på Tamiflu. Det skulle kunna bli kolossala problem, säger Björn Beermann, professor vid Läkemedelsverket.

Det handlar om att säkra tillgången till Tamiflu för medicinska riskgrupper som inte klarar en normal influensa, till exempel gamla och sköra personer eller personer med hjärt- och kärlsjukdomar.

I slutet av förra veckan tog apoteken emot flera onormalt stora rekvisitioner av Tamiflu. Medan en normal rekvisition kan omfatta tio förpackningar har det nu varit fråga om hundratals förpackningar per rekvisition.

– Den kraftfullaste rekvisitionen var 800 förpackningar, säger Björn Beermann.
Rekvisitionen kom från företagshälsovården. Vilket företaget är vill han inte säga.

Enligt Apotekets kommunikationsdirektör Thony Björk har de ovanligt stora rekvisitionerna kommit från företag, företagshälsovård, organisationer, myndigheter eller privata aktörer med tillgång förskrivare som kan rekvirera läkemedel. Ingen härrör från den offentliga sjukvården.

Under perioden januari-september lämnade apoteken ut omkring 12 500 förpackningar av Tamiflu. Det är mer än tio gånger så många som lämnades ut under hela 2004. Huvuddelen av årets försäljning ligger i januari och februari då den första hamstringsvågen kom. Nu har rekvisitionerna och förskrivningarna ökat igen.

Läkemedelsverkets beslut hindrar inte att samma förskrivare lämnar in många små rekvisitioner.
– Men det är en kraftfull markering att man inte får göra på detta viset, säger Björn Beermann.