Framtidens vård bör bli allt mer kunskapsstyrd. Särskilda kunskapscentra som samlar in och bearbetar kunskap och erfarenheter bör utvecklas inom varje region. Därför bör dagens sex sjukvårdsregioner vara den geografiska basen för framtidens vård, anser Socialstyrelsen som på uppdrag av Ansvarskommittén svarat på frågan om det finns en ”optimal geografisk logik” för den framtida hälso- och sjukvården.
Att göra vården allt mer kunskapsstyrd kräver koppling till kompetens på regional nivå och vid universitetssjukhusen. Tillräckliga förutsättningar för detta finns inte på landstingsnivå, anser Socialstyrelsen i sin rapport till Ansvarskommittén, som utreder den framtida samhällsorganisationen.

Läs hela rapporten: God vård på lika villkor