– Från hösten 1997 ökade antalet sjukdagar markant. Men det var sjukperiodernas längd som tilltog – inte antalet sjukskrivna, säger forskaren Tor Larsson på Arbetslivsinstitutet, i ett pressmeddelande.
Forskningsrapporten är den första rapportern från RAR-projektet, som är ett av arton projekt i regeringens satsning på försök att minska ohälsan i offentlig sektor.

Läs hela rapporten:Den galopperande sjukfrånvaron

Läs sammanfattande artikel:Bilden av en massjukskrivningsepidemi i Sverige felaktig