Det är svårt att i förväg förutse vilka psykiskt sjuka patienter som kommer att begå våldshandlingar. Det visar en ny rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, som på regeringens uppdrag granskat den samlade forskningen på området. Metoderna för att bedöma vilka personer som kommer att utföra en våldshandling är osäkra, omkring var tredje bedömning blir felaktig. Forskningsunderlaget gäller manliga patienter, underlaget är otillräckligt för kvinnor.
Hela rapporten finns att hämta på http://www.sbu.se