Elva artiklar i Läkartidningen som är speciellt värda att läsas!


Yngre skribenter (med kand eller AT-läkare)

Carré H, Boman J, Gärdén B, Nylander-Lundqvist E. Kontaktspårning ett år tillbaka lönar sig. Följ Västerbottens exempel för att begränsa klamydiaspridningen i Sverige! Läkartidningen 2005;102:468-71.


Medicinsk kommentar

Andreen Sachs M. Utan vilja – ingen säker vård. Amerikanska världsnamn kräver kraft i säkerhetsarbetet, Sverige bör ta efter. Läkartidningen 2005;102:2538-9.


Etik och läkarroll

Kongstad P. Läkaretiken och de apatiska flyktingbarnen. Läkartidningen 2005;102:1960-1.


Egen studie eller fallbeskrivning

Bellner J, Romner B, Reinstrup P, Kristiansson K, Ryding E, Brandt L. Transkraniell dopplermätning avspeglar intrakraniellt tryck. Läkartidningen 2005;102:840-4.


Grundvetenskaplig översikt

Sjöberg G, Kostareva A, Sejersen T. Hereditära kardiomyopatier: en översikt. Mutation av strukturella proteiner vanlig orsak till ärftlig kardiomyopati. Läkartidningen 2005;102:845-53.


Klinisk översikt

Andréasson S, Allebeck P. Alkohol som medicin fungerar dåligt. Riskerna överväger nyttan visar genomgång av kunskapsläget. Läkartidningen 2005;102:632-7.


ABC-artikel

Maria Ernfridsson, Ulf Ekelund. Misstänkt akut koronart syndrom. Läkartidningen 2005;102:2073-7.


Debattartiklar

Lars H Gustafsson. Flyktingbarnen och läkaretiken: Rapporteringsplikt när läkare gör fel bör införas och gå före kollegialiteten. Läkartidningen 2005;102:322-3.


Lars Erik Adolfsson. Vågar man leva ett tag till? Läkartidningen 2005;102:786-7.


Ingela Krantz, Lisbeth Sachs, Beth Maina Ahlberg, Per Nordin, Tore Nilstun. Oetiskt att i dagens kunskapsläge införa PSA-screening för prostatacancer. Läkartidningen; 2005;102: 2498-500.


Staffan Mjönes, Ole Marqvardsen: Sjukvård vid gränsen. Medicinska erfarenheter från en flyktingförläggning. Läkartidningen 2005;102:2579-80.