Läs artiklarna:


Omöjligt narkotikaklassa GBL och butandiol


»Alla säger att de druckit GBL«


Hälsofarlig vara – tillfällig lösning