Det är kontentan av Socialstyrelsens rapport om förutsättningarna för att säkra tillgången till vaccin i Sverige vid en eventuell influensapandemi, som överlämnades till regeringen i förra veckan.
– Jag kommer att arbeta för att det blir en svensk eller nordisk samproduktion av vaccin och att vi ska ha den produktionen på plats så snart som möjligt, sa folkhälsominister Morgan Johansson i en intervju i Sveriges Radios Ekot i samband med att han mottog rapporten.
Andra möjliga alternativ, till exempel samordning av landstingens vaccinupphandling, eller avtal med internationella producenter faller, enligt Socialstyrelsen, antagligen på den globala vaccinbrist som förväntas uppstå vid en pandemi.
Socialstyrelsen har redan i den nationella handlingsplanen för influensa, som presenterades tidigare i år (se LT nr 8/2005), slagit fast att vaccinering av hela befolkningen är det enda långsiktigt effektiva sättet att bekämpa en influensapandemi. LT