Läs artiklarna
In vitro-fertilisering i nytt skede
och
Ett ägg vid provrörsbefruktning


Läs även artiklarna som publicerades i Läkartidningen i nummer 32–33 förra året
Välkommen förbättring vid IVF
och
Goda resultat då endast ett preembryo återförs efter in vitro-fertilisering