– Jag kan inte dra någon annan slutsats efter den stora förskrivningen under oktober, säger Thony Björk, kommunikationsdirektör på Apoteket.
Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm håller med. Eftersom läkarna inte följt rekommendationerna bör specifik information i bara denna fråga gå ut.
– Man kan gott gå ut en gång till, säger hon.
Bara under oktober har Apoteket sålt över 13 000 förpackningar av det antivirala Tamiflu, fler än under hela perioden januari-september, trots att det inte finns någon pandemi av fågelinfluensan.
Även vaccineringen har ökat, trots att vaccinet inte skyddar mot fågelinfluensaviruset H5N1, som dessutom först måste mutera till en ny variant för att bli influensa som smittar människor emellan.
Nu är både vaccin och Tamiflu slut på apoteken.
– Just nu är det relativt slut på de flesta apotek, säger Thony Björk.
Fler leveranser väntas.
– Det är ingen riktig kris bara vi kan vara säkra på att förskrivarna gör riktiga prioriteringar av de målgrupper som utpekas av Socialstyrelsen. Riktlinjerna i sig är tillräckliga, men myndigheterna måste vara tydligare i kommunikationen och se till att de blir kända, säger Thony Björk.

Anders Tegnell, chef för Socialstyrelsens smittskyddsenhet, förstår inte uppmaningen.
– Jag förstår inte hur man kan kommunicera tydligare än man gjort. Vi har ju kommunicerat på de vägar vi brukar. Det har kommit en helt ny skrift från Läkemedelsverket och den går ju ut till alla läkare.

Socialstyrelsen riktar sig sällan till alla läkare utan snarare till nyckelgrupper, till exempel alla smittskyddsläkare i landstingen.
– Om det fortfarande inte fungerar kanske man kan fråga läkarnas arbetsgivare landstingen om de kan göra mer, säger Anders Tegnell.

Vaccin rekommenderas för personer över 65 år samt hjärt- och lungsjuka. För antivirala medel är indikationen behandling av svår influensa och i vissa fall som profylax, till exempel vid ett influensautbrott på ett äldreboende.
– Oron kring fågelinfluensan och en kommande pandemi har lett till en irrationell användning av vaccin, som inte skyddar mot fågelinfluensa, och en irrationell förskrivning av Tamiflu. Baksidan är att de som bäst behöver vaccin och Tamiflu riskerar att bli utan, säger Anders Lindberg, sakkunnig i smittskyddsfrågor på Socialstyrelsen.
Hur kommer det sig att läkare förskriver antivirala medel i strid mot gällande indikationer och trots att ingen människoburen fågelinfluensa finns? Anders Lindberg tror att det kan ha med kundtillfredsställelse och efterfrågan att göra. Det kan vara svårt att stå emot en patient som enträget ber om det.
– Det kanske är skillnad mellan offentligt och privat. Har du som läkare kunder är det kanske svårare att säga nej till patientens begäran.
Han tror också att det faktum att Karolinska institutets förre rektor Hans Wigzell i början av året i medierna talade om att han själv tänkte köpa antivirala medel för säkerhets skull kan ha bidragit.
Också Eva Nilsson Bågenholm tror att Hans Wigzells uttalande kan ha spelat roll.
– Det står definitivt i strid med riktlinjerna att skriva ut det till sig själv och anhöriga bara för att ha det hemma. Jag tror det finns en allmän rädsla i samhället och även läkare omfattas av den. Och kanske påverkas man av patienten även om man vet att det inte är helt korrekt att skriva ut det. Preparatet kan ju behövas för vanliga influensafall.

Rekommendationer och råd

Läkemedelsverkets rekommendationer för behandling och profylax med antivirala medel, som artikel nyligen i Information från Läkemedelsverket nr 5/2005, eller på http://www.mpa.se. Dessutom gäller Socialstyrelsens allmänna råd om vaccination mot influensa, SOSFS 1997:21, se http://www.socialstyrelsen.se På Socialstyrelsens webbplats finns också svar på vanliga frågor om årlig influensa, pandemi och fågelinfluensa.