Det är Apoteket AB som tillsammans med vårdföretaget Capio lanserar begreppet vårdotek, apotek där sjuksköterskor har ett mottagningsrum för enklare vård och medicinsk rådgivning.
– Man kan se det som en triage-verksamhet. Västra Götaland får lägre kostnader än för ett läkarbesök och kan använda läkarbesöken till dem som är svårare sjuka, säger Eva Fernvall, marknadsdirektör på Apoteket AB.
Sjuksköterskorna, som är anställda av Capio, ska föra journal och vid behov hjälpa apotekens kunder att boka tid hos annan vårdinstans.
Eva Nilsson Bågenholm, Läkarförbundets ordförande, tycker att vårdoteken är en provocerande felsatsning. Sjuksköterskornas kompetens kan inte utnyttjas fullt ut eftersom vårdoteken inte har vårdcentralens alla andra yrkesgrupper.
– Det jag reagerar mot är att man bygger upp mini-vårdcentraler utan läkare och att man gör det i Göteborg, där man har stängt ett antal vårdcentraler och där tillgängligheten är ett jätteproblem. Man borde satsa på vårdcentralerna och bygga ut primärvården istället. Det är provocerande att det finns pengar att satsa på något som inte är lika bra, säger hon.
Att vårdoteken ska föra journaler tycker Eva Nilsson Bågenholm inte heller om.
– Journaluppgifter är känsliga. De ska bara finnas i sjukvården.
De besvär eller behandlingar som vårdoteken ska ta sig an är enligt Capio och Apoteket bland annat allergi, blodtrycksmätning, kortvarig feber eller halsont, lättare hudåkommor, underlivsbesvär, värk, sömnsvårigheter, borttagning av stygn, sår som ej behöver sys och vaccinationer mot influensa.

Enligt Apoteket och Capio ska vårdoteken förkorta väntetiderna inom Göteborgs hårt belastade primärvård. Patienterna betalar samma avgift som för besök hos sjuksköterska på vårdcentral, 60 kronor.
Hur den överskjutande kostnaden kommer att täckas är ännu inte helt klart. Något vårdavtal med Apoteket och Capio finns inte och kommer heller inte att finnas under 2006, enligt Nils-Gunnar Erntson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Göteborg. Men han utesluter inte ett sådant i framtiden.
Ett första steg är i stället ett försöksprojekt mellan fyra vårdcentraler i Göteborg å ena sidan och vårdoteken å den andra. Projektet – en satsning som ännu inte har beslutats av hälso- och sjukvårdsnämnderna i Göteborg – är tänkt att studera dels om tillgängligheten blir bättre på vårdcentralerna, dels hur samarbetet mellan vårdoteken och vårdcentralerna kan utvecklas.
Omkring hälften av besöken inom primärvården i Göteborg görs hos privata vårdgivare med vårdavtal eller taxa.
– Samarbetet mellan offentliga och privata vårdgivare är inte så utvecklat sett från patientens sida. Och kan vi medverka till nya lösningar som kan förbättra tillgängligheten och avlasta vårdcentralerna är det intressant, säger Nils-Gunnar Erntson.
Enligt Eva Fernvall kommer projektet att ge ersättning motsvarande ett vårdavtal och när pengarna tar slut under nästa år väntar ny diskussion med regionen om en fortsättning.
– Det stämmer inte, vi driver detta som ett försök, säger Erntson och påpekar än en gång att beslutet om finansiering ännu inte är fattat. •