Läs artiklarna:


Naturläkemedel – egenvård på egen risk

Bruk av naturläkemedel dokumenteras sällan i journalen

Naturläkemedel och hormonpreparat – potentiell risk för bröstcancerpatienter