Läs artiklarna


Posttraumatiskt stressyndrom är en folksjukdom
och

Specialistteam för traumarelaterade störningar – en bristvara i Sverige