Dessa och andra vårdjämförelser går att göra i databasen Sjukvårdsdata i fokus, som uppdaterats med internationella data.

Läs rapporten
”Svensk sjukvård i internationell belysning”
på Sveriges kommuner och landstings webbplats.