Enligt en artikel i tidskriften Nature den 3 november 2005 tror nu läkare att det finns ett sätt att dubblera effekten av det antivirala läkemedlet Tamiflu. Genom att kombinera Tamiflu med probenecid hämmas läkemedlets utsöndring i urinen. På så sätt hinner kroppen ta upp mer av den aktiva substansen och dosen kan halveras med bibehållen effekt.
Redan under andra världskriget upptäcktes möjligheten att kombinera probenecid med till exempel antibiotika för att minska åtgången av det aktiva läkemedlet.
Idag räknar Världshälsoorganisationen WHO med att lagren av Tamiflu räcker till endast cirka 2 procent av världens befolkning trots att tillverkarens Roche har fyrdubblat sin produktionskapacitet. Enligt Nature rekommenderar WHO att världens länder hamstrar så mycket Tamiflu att det skulle räcka för åtminstone en fjärdedel av befolkningen i händelse av en fågelinfluensapandemi. Med den nygamla tekniken skulle de nuvarande lagren räcka till åtskilliga fler än vad man tidigare trott men ändå långt ifrån så många som WHO rekommenderar.