Biobanken ska öka möjligheten att behandla fler svårt sjuka barn, med till exempel vissa former av leukemi och immunbristsjukdomar.
Materialet i banken ska vara tillgängligt för samtliga landsting i landet, och det kommer att vara frivilligt att donera navelsträngsblod.
– Det har funnits en oseriös verksamhet där företag försökt övertala föräldrar att betala för att lagra det egna barnets blod för att senare kunna användas om barnet blir sjukt, vilket är oetiskt, menar Ylva Johansson, eftersom det är tveksamt om det egna blodet skulle kunna användas för behandling och bot.

Läs tidigare artiklar i Läkartidningen om lagring av navelsträngsblod.

Danskt företag erbjuder insamling av navelsträngsblod på svenska sjukhus Läkartidningen nr 50/2004

Insamling av navelsträngsblod bör finansieras offentligt (Debatt) Läkartidningen nr 1–2/2005

Dansk biobankslag tillåter företag lagra stamceller Läkartidningen nr 4/2005