Läs artiklarna

Astmaliknande tillstånd ännu ofullständigt kartlagda
och

Astma – en svårdefinierad sjukdom