Vaccin mot reumatoid artrit väntas
Forskare i Göteborg med medicine doktor Inger Gjertsson i spetsen hoppas kunna utveckla ett DNA-vaccin mot reumatoid artrit. Forskargruppen har redan tagit fram ett sådant vaccin i en djurmodell av sjukdomen. Vaccinet omskolar immuncellerna. Med hjälp av viruspartiklar skickas DNA in i immuncellerna och orsakar där ett överskott av det sjukdomsalstrande äggviteämnet, vilket leder till tolerans.
Forskargruppen kallar själva principen för »revolutionerande«, även om det ännu inte finns ett färdigt vaccin att använda på människor. Nästa steg blir att ta fram ett sådant.
–Lyckas vi med detta kommer vi att få en behandling av ledgångsreumatism som är biverkningsfri, sa Inger Gjertsson på riksstämman.Anders Milton kritiserar psykiatriundervisningen
Dagens psykiatriundervisning är inte anpassad till verklighetens krav, enligt psykiatrisamordnare Anders Milton. Till exempel erbjuds inte undervisning i kognitiv beteendeterapi på många av utbildningsorterna.
Bristerna i undervisningen orsakar onödigt lidande för patienterna, enligt Milton. Vetenskapligt beprövade metoder tas inte till vara. Patienter får vänta för länge på behandling, får fel behandling eller fel diagnos.
Ett annat problem är svårigheten att rekrytera nya specialister i psykiatri. Bristen är »alarmerande« enligt Maria Holstad, sekreterare i Svensk förening för medicinsk undervisning, som ledde en paneldebatt på riksstämman.Fett i levern – riskfaktor för flera sjukdomar
Fettansamling i levern gör den inflammationskänslig och ökar därmed risken för skrumplever, leversvikt och levercancer. Det är därför viktigt att varna överviktiga patienter för sådana risker med övervikt och fetma, enligt Ulrika Bromé, docent och överläkare vid Gastrocentrum, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.
Enligt Ulrika Bromé har en femtedel av befolkningen fettlever. Och två procent av befolkningen har fettrelaterade inflammatoriska förändringar som kan leda till allvarlig leversjukdom. I framtiden kommer leversjukdom associerad med fetma att bli lika stort problem som alkoholrelaterad leversjukdom, hävdar hon.Träning i simulator kan minska misstag
Träning i en endoskopisimulator ger samma färdighet som efter 60 verkliga sådana ingrepp på patienter. Det visar en utvärdering av träningseffekten i endoskopisk kirurgi. Studien presenteras i decembernumret av tidskriften Endoscopy och togs upp vid ett sektionssymposium i barnkirurgi på riksstämman. Blivande kirurger som fått träna i simulatorn lyckas mer än dubbelt så ofta som de som inte fått träna innan och simulatorn besparar patienterna obehag som orsakas av ovana operatörer.
Enligt Gunnar Ahlberg, biträdande överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, kan simulatorer vara till hjälp men metoderna måste utvärderas noggrant.Sjukvården borde diskutera friskfaktorer
Samhället, läkarna och den medicinska forskningen fokuserar för ensidigt på riskfaktorer, enligt Gösta Eliasson, en av cheferna för Familjemedicinska institutet, Fammi. Att ensidigt leva därefter kan beröva människor glädjen, friheten och tilliten till den egna kroppen. Sjukvården borde också ta fasta på individernas friskfaktorer och hjälpa människor att bättre utnyttja dem, anser han.
– Det är dags att vi frågar oss vad vi egentligen håller på med, sa Gösta Eliasson apropå det symposium som han var moderator för och som bar rubriken »Hälsa – samhällets ansvar eller individens frihet?«.God överlevnad för lungtransplanterade
61 procent av patienter som lungtransplanterats vid Universitetssjukhuset i Lund har överlevt i tio år eller mer. Det visar ny statistik baserad på en studie av 39 patienter, transplanterade under åren 1990–1995. Enligt Katarina Heimburg, sjukgymnast vid sjukhusets lungmedicinska dagvård och en av författarna till rapporten, är överlevnaden »överraskande bra« jämfört med det internationella registret ISHLT där tioårsöverlevnaden endast är 25 procent.
En orsak till skillnaden tros vara det svenska sjukvårdssystemet med högkostnadsskydd för vård och läkemedel.