Han hänvisade till de första nationella behandlingsriktlinjerna som utgivits nyligen av brittiska National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE.
Enligt Andréewitch är det oklart hur många svenskar som lider av problemet. Möjligen har en procent av befolkningen någon gång under livet dysmorfofobi, och omkring tio procent av patienterna på en hudmottagning har en defekt kroppsuppfattning.