Läs artiklarna

Barn som fötts med extremt låg födelsevikt

och

Svenska, extremt underburna barn klarar sig bättre, internationellt sett