När du som författare har lämnat in manuskriptet får du automatiskt en bekräftelse på att vi har mottagit ditt bidrag. I och med bekräftelsen startar flera hanteringsmoment automatiskt, även om manuskriptet lämnas under en helg eller utanför ordinarie arbetstid. Ytterligare en fördel är att manuswebben har inbyggda minnesfunktioner som hjälper dig att hålla reda på alla formella detaljer i samband med inlämningen. Det blir inga fördröjningar på grund av att manuskriptet är ofullständigt och behöver kompletteras.

Sedan det roliga för dig som skribent. Du kan via manuswebben följa hanteringen av ditt manus i detalj. Du kan se vem som för ögonblicket handlägger, när manuskriptet skickas ut till referent och när referenten svarar. När artikeln väl är accepterad kan du även se vilket tidningsnummer den planeras in i.

För att ytterligare förenkla för våra skribenter har vi minskat antalet vinjetter. Alla medicinska artiklar, både sådana som redovisar data och sådana som mer handlar om ”läkekonst” i bredare bemärkelse, ligger numera under en enda vinjett – ”Klinik och vetenskap”. Här ryms även medicinska artiklar som behandlar etik och läkarroll. På manuswebben kan du även lämna artiklar till avdelningarna ”Medicinens ABC”, ”Debatt” och ”Korrespondens” samt ”Nya rön”.

På Läkartidningens webbplats hittar du också författaranvisningar och checklistor för respektive artikeltyp. Checklistorna fungerar som ett strukturerat följebrev som hjälper dig att komma ihåg och bifoga allt som skall finnas med i ett manus.

E-postinlämning på samma sätt som hittills kommer att vara möjlig ytterligare en tid. Detta gäller främst kortare bidrag som korrespondensinlägg och referat till ”Nya rön”. Övriga bidrag bör skickas in enbart via manuswebben. Du vinner på detta genom en snabbare handläggning och möjligheten att få fortlöpande information om hanteringen av ditt manus.

Gå gärna in på vår webbplats och bekanta dig med manuswebben (du hittar även länken ”Elektronisk manushantering” under ”Skriv i LT” i navigationsfältet). Den är enkel att hantera, och du kan själv se hur smidigt det blir att skicka in debattartiklar, studierapporter, översikter etc.

Välkommen som skribent till Läkartidningen!

Josef Milerad


Verba volant, scripta manent