Läs debattartiklarna

Grundutbildningens innehåll måste ändras för att fler läkare ska bli chefer

Dags att läkarkåren sätter ner foten i ledarskapsfrågan!

Förena medicinsk kunskap med ekonomi och administration!

Kan läkaren återta sin roll i sjukvården?

Läkarna är omistliga som chefer i vården!