Läs artiklarna »Ödmansben« var ärftlig skelettsjukdom
och
Multipel epifyseal dysplasi