Fysiskt mår läkarna bra – men inte alltid psykiskt

De flesta läkare nöjda med sitt yrkesval

Resultat från Läkartidningens pejling om läkares hälsa presenterad i tabell (pdf)
Låga men ökande sjukskrivningstal hos läkare

Läkare är läkare – inte patienter

Vanligt självbehandla psykisk ohälsa

Tuff utbildning bidrar till depression

Höga självmordstal bland läkare anledning till oro

Få arbetsskador inom läkarkåren

Dålig arbetsmiljö störst orsak till stress

“Det här är ett fantastiskt yrke”