Läs artiklarna som pdf
Barn blir lika sjuka av influensa som äldre
och
Influensa hos barn orsakar vårdtopp