Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd har nu dragit in legitimationerna för de bägge läkarna som under flera år varit föremål för Socialstyrelsens granskning.
Läkarna är i 60- respektive 70-årsåldern och har varit privatpraktiserande i Mellansverige. Ingen av dem har fört riktiga patientjournaler.
Den ene som är allmänläkare har haft många patienter med kvicksilverförgiftning eller elöverkänslighet. För att bota besvären har han ordinerat vitaminer och antioxidanter, trots att vetenskapliga bevis saknas. Han ska också ha skrivit ut felaktiga läkemedel mot hjärtproblem.
Ögonläkaren har både använt egna sammansatta läkemedel och homeopatiska preparat. Socialstyrelsen anser att hans patienter, som bland annat lidit av grön starr och åldersförändringar i gula fläcken, har skadats av den bristfälliga behandlingen. LT