– Jag såg på en gång att något var lurt och ringde både till den aktuelle cancerforskaren och hans chef, säger Lars Vatten. Under ett möte som varade i två timmar kunde han inte svara förnuftigt på våra frågor. Till slut berättade han sanningen, säger Lars Vatten till LT.
Bland dem som först anade oråd var den norska statsministerns syster, läkaren Camilla Stoltenberg, med ett överordnande ansvar för den norska databasen CONOR. Hon reagerade på cancerforskarens uppgifter om patientrapporter från databasen under år när den inte ens existerade. Camilla Stoltenberg vidarebefordrade sina misstankar till styrelsen i CONOR, däribland Lars Vatten som direkt satte igång att undersöka saken.
Det visade sig att merparten av de personer som ingick i studien var uppdiktade och dessutom födda på samma dag. CONOR har överhuvudtaget inte lämnat ut några data till forskaren.
Chefredaktören för The Lancet, Richard Horton är bedrövad och säger till Svenska Dagbladet att det är den största svindeln från en forskare som världen någonsin har sett. Artikeln hävdar att risken att få muncancer minskar för dem som tar NSAID-preparat. Som en följd av studien gick amerikanska hälsomyndigheter ut med en varning mot vissa vanliga, smärtstillande preparat.
De norska myndigheterna har utsett en granskningskommission under ledning av Anders Ekbom på institutionen för medicinsk epidemiologi vid Karolinska Institutet i Stockholm. Kommissionen ska bland annat intervjua de 13 medförfattarna, däribland några av världens främsta cancerforskare.
– Vi ska också granska forskarens tidigare arbeten. Vår rapport ska vara klar i april, säger Anders Ekbom, ledamot i Sveriges läkarförbunds centralstyrelse.
Flera av forskarens arbeten har resulterat i artiklar i internationellt ansedda medicintidskrifter. Efter att en artikel publicerats i The New England Journal of Medicine lovade National Cancer Institute i USA att stödja hans forskning med 10 miljoner dollar. En del av summan har redan betalats ut.
Den norska hälsoministern Sylvia Brustad talar i norska medier om att införa en lag, möjligen med fängelse som påföljd, för att förhindra framtida fusk med medicinsk forskning.

Läs även artiklarna om forskningsfusk som publicerats i Läkartidningen.
Att sätta P för fusk

Vetenskapligt fusk – tidskrifternas dilemma

Nya riktlinjer ger bättre dokumentation av undersökningsmetoder och resultat

The great betrayal: fraud in science (bokrecension)