Ett aggressivt fågelvirus har kommit till Sverige. Döda fåglar hittades nyligen i Oskarshamnstrakten.
Fågelinfluensa börjar som vanlig influensa och övergår i mycket svår lunginflammation med andnöd. Njure och lever kan påverkas. Även hjärninflammation har förekommit.
LT: Är det något svenska läkare nu bör tänka på?
– Om man får in någon som exponerats för sjuka tamfåglar eller som tagit hand om smittade fåglar eller som varit i Sydostasien och har de här symtomen och om man tror att det rör sig om fågelinfluensa, så ska man kontakta infektionsklinik så att patienten kan skickas dit, säger Annika Linde statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet.
LT: Är det bråttom då?
– Ja, de ska skickas dit omgående.
Det är infektionskliniken som ska ta influensaprovet. Provet skickas sedan till Smittskyddsinstitutets viruslaboratorium för analys. Behandlingen är en hög dos antivirala medel.
Smittskyddsinstitutet har redan vid ett par tillfällen under vintern tagit emot sådana prov för analys, men det har inte rört sig om H5N1. Annika Linde tror nu att fler prover kommer att skickas till Smittskyddsinstitutet, för säkerhets skull.
– Men risken för att någon verkligen ska vara smittad bedömer jag som mycket liten, säger Annika Linde.
Läs mer om fågelinfluensan, sjukdomsinformation, provtagning, diagnostik med mera, på http://www.smittskyddsinstitutet.se