Hjälm i skidbacken minskar risken för skallskador

Slalom- och snowboardåkare minskar risken för skallskador med 60 procent om de använder hjälm. Det visar en norsk studie som publicerades i förra veckans nummer av tidskriften JAMA (2006;295:919-924).
Resultatet gäller för såväl försiktigare åkare i anlagda pister som för mer avancerade åkare off-pist och i snowboardparker.
Hjälm är dock vanligare bland de skid- och snowboardåkare som tar större risker i sin åkning. Det kan antyda att den minskade risken egentligen är större än 60 procent, påpekar författarna Sulheim et al.

Effekten av hjälmanvändning i skidåkningssammanhang har debatterats. Motståndare har tidigare hävdat att hjälmen leder till allvarligare skador än annars, genom minskade syn- och hörselintryck och en känsla av falsk säkerhet som leder till högre risktagande. Den norska studien motsäger alltså detta.
Ett annat motargument mot hjälm har varit att risken för nack- och ryggmärgsskador ökar på grund av den ökade vikten på huvudet. Den norska studien visar tecken på att så inte skulle vara fallet, men resultaten är inte tillräckligt tydliga på den punkten. En tidigare studie, Hagel et al (BMJ 2005;330:281.), med annan typ av kontrollgrupp, har pekat på just en ökad risk för ryggmärgsskada.