Västra Götalands-regionen, som betalat ut läkarvårdsersättningar till den anmälda läkaren, anmäler honom misstänkt för bedrägeri. Regionen hävdar att revisionen visar att underlaget för verksamheten läkaren bedrivit inte stämmer, bland annat att läkaren och det företag han driver fått ut för mycket pengar för flera olika behandlingar och åtgärder. I ett fall handlar det om 704 000 kronor, i ett annat om 1,6 miljoner. Totalt rör det sig om 5,7 miljoner, anser regionen.
Det är sjukvårdsnämnderna i Göteborg som betalar ut ersättningen till läkaren som drivit sin verksamhet i Göteborgsområdet.