Läs artiklarna
Salt och blodtryck – ett hundraårigt stridsäpple Läkartidningen nr 40 2003 sid 3142–7
och
Salt, njurfunktion och högt blodtryck – reflektion kring ett aktuellt tema Läkartidningen nr 47 2002 sid 4736–40